De executeur

Er is alleen sprake van een executeur als deze in een testament is aangewezen. Wanneer er geen testament is, dan is er ook geen executeur. De erfgenamen kunnen niet zelf alsnog iemand tot executeur benoemen als de erflater dat niet heeft gedaan.

Erflater mag kiezen

De erflater kiest zelf of hij een executeur benoemt en zo ja, wie hij als executeur benoemt. Meestal is de executeur een vertrouwenspersoon van de erflater, maar dat hoeft niet. De executeur kan ook een familielid zijn of een goede vriend. Ook kan een advocaat of notaris tot executeur worden benoemd.

Benoeming weigeren

Wanneer u tot executeur bent benoemd, dan kunt u dat weigeren. U wordt namelijk pas executeur als u deze taak aanvaardt.

Executeur-testamentair

De executeur-testamentair is een oude term die nu niet meer gebruikt wordt. In het huidige recht wordt uitsluitend nog gesproken over ‘executeur’.

 • Vragen over De executeur

  • Hoe wordt een executeur benoemd?
  • Een executeur wordt benoemd bij testament.
  • Wat als er geen executeur is benoemd?
  • De erfgenamen kunnen niet zelf alsnog iemand tot een executeur benoemen als de erflater dit niet heeft gedaan. Er is dan geen executeur. De erfgenamen moeten dan samen tot afwikkeling overgaan.
  • Wie kiest de executeur uit?
  • De erflater kiest zelf de executeur uit. Dit kan een vertrouwenspersoon van de erflater zijn, maar bijvoorbeeld ook een advocaat of notaris.
  • Kan de executeur de benoeming weigeren?
  • Ja, een executeur die is benoemd door de erflater kan de benoeming weigeren. U wordt namelijk pas executeur als u deze taak aanvaardt.
  • Wat is een executeur-testamentair?
  • Een executeur-testamentair is een oude benaming voor de executeur die wij nu kennen in ons rechtssysteem.