Einde taak en ontslag executeur

De executeur heeft zijn taak volbracht als de nalatenschap uiteindelijk klaar is om te worden verdeeld. Op dat moment dient hij rekening en verantwoording af te leggen voor het werk dat hij heeft gedaan.

Ontslag executeur

Wanneer de executeur zijn werk niet goed doet, dan kan hij worden ontslagen. De erfgenamen en andere betrokkenen kunnen de rechter vragen om dit ontslag en om een andere executeur te benoemen. Bijvoorbeeld als de executeur geen/onvoldoende informatie geeft of als er sprake is van belangenverstrengeling.

Verzoekschrift tot ontslag

Het verzoek tot ontslag moet bij de rechtbank worden ingediend. De rechter wijst dit verzoek niet zonder meer toe, maar zal eerst nagaan wat de redenen zijn en of de bezwaren tegen zijn handelen niet kunnen worden opgeheven. Zo nodig kan de executeur ook tijdelijk worden geschorst om verder onderzoek te kunnen doen naar zijn handelen.

Verplichtingen na het ontslag

Wanneer de executeur wordt ontslagen, dan mag hij niet direct stoppen met zijn werk. Hij is verplicht om die handelingen te blijven verrichten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet nadelig zijn voor de nalatenschap. Dit totdat de nieuwe executeur zijn taken overneemt.

Executeur vraagt zelf om ontslag

De executeur kan ook zelf aan de rechter ontslag vragen. Dit verzoek wordt bijna altijd toegewezen. Er wordt dan een nieuwe executeur benoemd.

 • Vragen over Einde taak en ontslag executeur

  • Wanneer kan een executeur worden ontslagen?
  • De executeur kan worden ontslagen wanneer deze zijn werk niet goed uitvoert, zoals onvoldoende informatie verschaffen.
  • Hoe kan een executeur worden ontslagen?
  • Erfgenamen en andere betrokkenen kunnen de rechter verzoeken de executeur te ontslaan en om een andere executeur te benoemen. De rechter zal nagaan wat de redenen voor het ontslag zijn en of de bezwaren tegen zijn handelen niet kunnen worden opgeheven.
  • Kan de executeur direct stoppen na zijn ontslag?
  • Nee, de executeur is verplicht om die handelingen te blijven verrichten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet nadelig zijn voor de nalatenschap, ook al is hij ontslagen. Zijn werkzaamheden stoppen pas wanneer de nieuwe executeur zijn taken overneemt.
  • Kan de executeur zelf om ontslag vragen?
  • De executeur kan ook zelf aan de rechter ontslag vragen. Dit verzoek wordt bijna altijd toegewezen. Er wordt dan een nieuwe executeur benoemd.