Legitieme portie/ Kindsdeel

Wanneer uw vader of moeder overlijdt, dan heeft u als afstammeling altijd tenminste recht op uw kindsdeel. In juridische termen bent u dan legitimaris en heeft u recht op uw legitieme portie. Een erflater kan dus niet alles zelf bepalen. Zijn afstammelingen hebben altijd recht op een deel van de nalatenschap.

Recht op legitieme portie

U heeft recht op uw legitieme portie als u erfgenaam bent en de nalatenschap aanvaardt. Wanneer u dit doet, maar uw erfdeel valt lager uit dan wat u zou krijgen als legitimaris, dan heeft u recht op een aanvulling van uw erfdeel met dit bedrag.

Wanneer u erfgenaam bent en de nalatenschap verwerpt, behoudt u uw recht op de legitieme portie.

Wanneer u onterfd bent, dan heeft u ook recht op uw legitieme portie.

Recht op gedeelte nalatenschap

De legitieme portie geeft recht op een gedeelte van de waarde van de nalatenschap. De waarde van de nalatenschap is een ruim begrip. Het omvat meer dan alleen de bezittingen en schulden die aanwezig zijn op de datum van het overlijden van de erflater. Zo moet er ook gekeken worden of er in het verleden giften zijn gedaan en zo ja, dan moet daar soms rekening mee worden gehouden bij het vaststellen van de legitieme portie. In de meeste gevallen komt dit erop neer dat de legitieme portie de helft is van wat u normaalgesproken als erfgenaam zou krijgen.

Voorbeeld:

Pieter en Lies zijn getrouwd en hebben twee kinderen, Jet en Thijs. Pieter overlijdt en heeft in zijn testament als zijn erfgenamen benoemd, zijn echtgenote Lies en zijn zoon Thijs, ieder voor de helft. Pieter heeft ruzie met zijn dochter Jet en heeft haar onterfd. Zijn nalatenschap bestaat uit een woning van € 200.000,00 en een bankrekening van € 100.000,00. De waarde van de nalatenschap bedraagt dus € 300.000,00.
Doordat Jet onterfd is, heeft zij recht op haar legitieme portie. Als er geen testament zou zijn geweest, dan waren er drie erfgenamen. Jet zou dan recht hebben op 1/3 van de nalatenschap, te weten € 100.000,00. De legitieme portie is daar weer de helft van, dus € 50.000,00.
Lies en Thijs zijn wel erfgenaam en hebben ieder recht op € 300.000,00 – € 50.000,00 =
€ 250.000,00 / 2 = € 125.000,00.

 • Vragen over Legitieme portie/ Kindsdeel

  • Wat is de legitieme portie?
  • De legitieme portie wordt ook wel kindsdeel genoemd. Dit geeft recht op een gedeelte van de nalatenschap.
  • Wanneer heb ik recht op de legitieme portie?
  • U heeft recht op de legitieme portie als uw vader of moeder overlijdt, want u bent een afstammeling van uw ouders.
  • Wat is het verschil tussen de legitieme portie en het kindsdeel?
  • Er is geen verschil tussen de legitieme portie en het kindsdeel. Het kindsdeel is een ander woord voor de juridische term ‘legitieme portie’.
  • Ik ben onterfd, heb ik dan recht op de legitieme portie?
  • Ja. Wanneer u onterfd bent, dan heeft u recht op de legitieme portie. In de meeste gevallen komt dit erop neer dat de legitieme portie de helft is van wat u normaalgesproken als erfgenaam zou krijgen.