Recht op informatie van een legitimaris

Een legitimaris

De legitimaris heeft het recht op inzage in alle stukken die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie. Ook heeft hij recht op afschriften daarvan. De betrokken erfgenamen en eventuele executeur(s) zijn op grond van de wet verplicht om deze informatie te verstrekken.

Financiele gegevens

De legitieme portie kan niet berekend worden zonder dat alle financiële gegevens van de erflater op tafel liggen. De legitimaris beschikt echter niet altijd over deze informatie. Hij kan hier dan om vragen.

De legitimaris kan bijvoorbeeld vragen om afgifte van IB-aangiften van de erflater, van bankafschriften, van polissen, van notariële akten, van koopovereenkomsten, etc.

Verplicht tot informatieverstrekking

De erfgenamen en de eventuele executeur(s) moeten de legitimaris alle informatie verstrekken die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie. Wanneer de erflater tijdens zijn leven giften heeft gedaan, heeft de legitimaris soms ook recht op informatie over deze giften van de personen die deze giften hebben ontvangen.

Informatie wordt niet verstrekt

Wanneer de legitimaris de door hem gevraagde informatie niet krijgt of niet volledig krijgt, dan kan hij de hulp van de kantonrechter inschakelen om deze informatie alsnog te verkrijgen. Hij kan de kantonrechter vragen om betrokkenen te horen. Ook kan hij de rechter vragen om een opdracht aan de erfgenamen of executeur(s) te geven tot het maken van een boedelbeschrijving. Ten slotte kan een legitimaris indien nodig de rechtbank vragen om een vereffenaar te benoemen.

 • Vragen over Recht op informatie van een legitimaris

  • Heeft de legitimaris recht op informatie?
  • Ja, de legitimaris heeft recht op alle informatie die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie.
  • Bij wie moet de legitimaris informatie opvragen?
  • De legitimaris moet de informatie opvragen bij de erfgenamen en/of eventuele executeur(s). Wanneer er sprake is van giften door de erflater gedaan voorafgaand aan zijn overlijden, heeft de legitimaris zelfs ook het recht om informatie over deze giften op te vragen bij degene die de betreffende gift heeft ontvangen.
  • Welke informatie kan de legitimaris opvragen?
  • De legitimaris heeft recht op alle informatie die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie, waaronder IB-aangiften, bankafschriften, polissen, notariele akten, koopovereenkomsten, etc.
  • Zijn de erfgenamen verplicht om informatie te geven?
  • Ja, de erfgenamen zijn verplicht om de legitimaris alle informatie te geven die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie.
  • Wat als de erfgenamen weigeren om informatie te geven?
  • Wanneer de erfgenamen weigeren om informatie te geven, dan kan de legitimaris de kantonrechter vragen om hen te horen of om hen een boedelbeschrijving te laten maken. Ook kan de rechtbank een vereffenaar benoemen.