Aansprakelijkheid vereffenaar

De taak van de vereffenaar kan soms ingewikkeld zijn. Hij dient zich dit dan ook goed te realiseren voordat hij zijn benoeming aanvaardt.

De vereffenaar moet zijn werk zorgvuldig verrichten. Dit betekent dat hij de belangen van de erfgenamen en van de schuldeisers zo goed mogelijk dient te behartigen.

Wanneer de vereffenaar zijn werk niet goed doet en tekortschiet in zijn taken, dan kan hij worden ontslagen. Ook kan de vereffenaar in privé aansprakelijk gesteld worden door de erfgenamen en door de schuldeisers voor de schade die daaruit voortkomt.

Om dergelijke problemen te voorkomen, doet de vereffenaar er vaak goed aan om voordat hij belangrijke beslissingen neemt, bijvoorbeeld de verkoop van een woning of een effectenportefeuille, eerst nog te overleggen met de erfgenamen.

  • Vragen over Aansprakelijkheid vereffenaar

    • Wat gebeurt er wanneer de vereffenaar zijn werk niet goed doet?
    • Wanneer de vereffenaar zijn werk niet goed doet, dan kan hij worden ontslagen. De vereffenaar kan daarnaast ook in privé aansprakelijk worden gesteld door de erfgenamen en door de schuldeisers voor de schade die voortkomt uit het onzorgvuldig handelen van de vereffenaar.
    • Wat kan de vereffenaar doen om misstappen te voorkomen?
    • De vereffenaar doet er goed aan om voordat hij belangrijke beslissingen neemt, zoals bijvoorbeeld de verkoop van een woning of een effectenportefeuille, eerst nog te overleggen met de erfgenamen.