De vereffenaar

In sommige gevallen moet de nalatenschap officieel worden vereffend. Het vereffenen van een nalatenschap is het klaarmaken ervan voor verdeling. De vereffenaar dient daarvoor te zorgen.

Benoeming vereffenaar door de rechter

De rechter kan een vereffenaar benoemen op verzoek van een belanghebbende of van een schuldeiser. Een erfgenaam is zo’n belanghebbende.

Belanghebbenden kunnen de rechtbank vragen om een vereffenaar te benoemen als er geen erfgenamen zijn of wanneer niet bekend is of er erfgenamen zijn. Ook kunnen zij vragen om een vereffenaar te benoemen als er niets met de nalatenschap wordt gedaan en deze dus niet beheerd wordt door een executeur of door de erfgenamen.

Schuldeisers kunnen de rechtbank vragen om een vereffenaar te benoemen als tot verdeling van de nalatenschap wordt overgegaan voordat de schulden zijn voldaan of het gevaar bestaat dat deze schulden niet worden voldaan, omdat de nalatenschap bijvoorbeeld negatief is.

Vereffening bij beneficiaire aanvaarding

Zodra een van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard, dan dient de nalatenschap weliswaar te worden vereffend, maar behoeft dit niet automatisch te leiden tot de benoeming van een vereffenaar. In dat geval treden de erfgenamen zelf op als vereffenaar en moeten zij hun in onderling overleg uitvoeren. Dit kan weer anders liggen wanneer er sprake is van een testament waarin een executeur is benoemd. De executeur is in dat geval degene die voor de afwikkeling zorgdraagt.

  • Vragen over De vereffenaar

    • Wat is vereffening van een nalatenschap?
    • Het vereffenen van een nalatenschap is het klaarmaken van de nalatenschap voor verdeling.
    • Wanneer moet de nalatenschap worden vereffend?
    • De nalatenschap wordt vereffend zodra een van de erfgenamen de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard of wanneer de rechter een vereffenaar heeft benoemd.