Einde taak en ontslag vereffenaar

De vereffenaar heeft zijn taak volbracht als de nalatenschap uiteindelijk klaar is om te worden verdeeld. Op dat moment dient hij rekening en verantwoording af te leggen voor het werk dat hij heeft gedaan.

Ontslag vereffenaar

Wanneer de vereffenaar zijn werk niet goed doet, dan kan hij worden ontslagen. De erfgenamen en andere betrokkenen kunnen de rechter vragen om dit ontslag en om een andere vereffenaar te benoemen. Bijvoorbeeld als de vereffenaar geen/onvoldoende informatie geeft of er sprake is van belangenverstrengeling.

Verzoekschrift tot ontslag

Het verzoek tot ontslag moet bij de rechtbank worden ingediend. De rechter wijst dit verzoek niet zonder meer toe, maar zal eerst nagaan wat de redenen zijn en/of de bezwaren tegen zijn handelen niet kunnen worden opgeheven. Zo nodig kan de vereffenaar ook tijdelijk worden geschorst om verder onderzoek te kunnen doen naar zijn handelen.

Verplichtingen na het ontslag

Wanneer de vereffenaar wordt ontslagen, dan mag hij niet direct stoppen met zijn werk. Hij is verplicht om die handelingen te verrichten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet nadelig zijn voor de nalatenschap. Dit totdat de nieuwe vereffenaar zijn taken overneemt.

Vereffenaar vraagt zelf om ontslag

De vereffenaar kan ook zelf aan de rechter ontslag vragen. Dit verzoek wordt bijna altijd toegewezen. Er wordt dan een nieuwe vereffenaar benoemd.

 • Vragen over Einde taak en ontslag vereffenaar

  • Wanneer heeft de vereffenaar zijn taak volbracht?
  • Wanneer de nalatenschap klaar is om te worden verdeeld en de vereffenaar rekening en verantwoording heeft afgelegd voor het werk dat hij gedaan heeft.
  • Hoe kan de vereffenaar worden ontslagen?
  • Erfgenamen en andere betrokkenen kunnen de rechter verzoeken de vereffenaar te ontslaan en een andere vereffenaar te benoemen. De rechter zal nagaan wat de redenen voor het ontslag zijn en/of de bezwaren tegen zijn handelen niet kunnen worden opgeheven.
  • Kan de vereffenaar ook worden geschorst?
  • De vereffenaar kan geschorst worden wanneer de rechter nader onderzoek nodig heeft om het handelen van de vereffenaar te beoordelen voordat er over het ontslag wordt beslist.
  • Kan de vereffenaar direct stoppen na zijn ontslag?
  • De vereffenaar is verplicht om die handelingen te verrichten die niet kunnen worden uitgesteld en die niet nadelig zijn voor de nalatenschap, ook al is hij ontslagen. Zijn werkzaamheden stoppen pas wanneer de nieuwe vereffenaar zijn taken overneemt.