Verdeling door de rechter

Wanneer erfgenamen het niet eens kunnen worden over de verdeling, kunnen zij een vordering tot verdeling instellen bij de rechter. De rechter kan dan zelf bepalen hoe de verdeling moet plaatsvinden. De erfgenamen zijn hieraan dan gebonden.

De vordering kan te allen tijde worden ingesteld. Deze vordering verjaart nooit.

Wanneer de rechter de verdeling vaststelt, moet nog wel levering plaatsvinden. Bij registergoederen, zoals een woning, moet er bijvoorbeeld nog een notariële akte worden opgesteld.

De rechter kan de erfgenamen ook naar een mediator verwijzen. De mediator zal dan samen met de erfgenamen proberen om alsnog tot een verdeling van de nalatenschap te komen waar eenieder zich in kan vinden.

 • Vragen over Verdeling door de rechter

  • Ik heb ruzie met mijn broers en zussen over de verdeling, wat nu?
  • Wanneer u er niet uitkomt met de andere erfgenamen, dan kunt u een mediator inschakelen. Ook kunt u naar de rechter stappen en een vordering tot verdeling instellen.
  • Hoe lang kan ik wachten met het indienen van een vordering tot verdeling bij de rechter?
  • Hiervoor geldt geen termijn. U kunt ook na vele jaren nog steeds verdeling vorderen. Wanneer u te lang wacht, kan dit wel bewijsproblemen opleveren.
  • De rechter heeft de verdeling vastgesteld, moet ik daarna nog iets doen?
  • Na de vaststelling van de verdeling door de rechter dient u over te gaan tot uitvoering hiervan. Dit betekent onder meer dat levering dient plaats te vinden. Bij registergoederen, zoals een woning, moet dit via de notaris gebeuren.