Erfrechtelijke bewindvoerder

Erfrechtelijk Bewindvoerder. Dit moet u over de erfrechtelijke bewindvoerder weten. 

De erflater kan in zijn testament een erfrechtelijke bewindvoerder aanwijzen.
Er zijn verschillende soorten van bewind.

1. Erfrechtelijke bewindvoerder

De erflater kan in zijn testament een erfrechtelijke bewindvoerder aanwijzen. Er zijn verschillende soorten van bewind:

De erflater kan het nodig vinden om een erfgenaam tegen zichzelf te beschermen. Hiervoor kunnen verschillende reden zijn, bijvoorbeeld wanneer hij van mening is dat een erfgenaam nog niet de volle verantwoordelijkheid kan dragen over zijn deel van de nalatenschap. De betreffende erfgenaam is bijvoorbeeld minderjarig, verslaafd of kan niet goed met geld omgaan. Hij benoemt dan een bewindvoerder.

Wanneer de erflater vindt dat de erfgenamen tegen elkaar beschermd moeten worden, dan kan hij ook een erfrechtelijke bewindvoerder aanwijzen. Bijvoorbeeld om ruzie tussen de erfgenamen te voorkomen.

Ten slotte kan de erflater ook een erfrechtelijke bewindvoerder aanwijzen om bepaalde goederen van de nalatenschap voor de erfgenamen te beheren, bijvoorbeeld een kunstcollectie, een landgoed of een effectenportefeuille.

De erflater kan ook een erfrechtelijke bewindvoerder aanwijzen in zijn testament die de nalatenschap moet afwikkelen en soms zelfs ook moet verdelen. Dit wordt ook wel ‘afwikkelingsbewind’ genoemd.

Erflater benoemt bewindvoerder
De erflater mag zelf kiezen of hij een erfrechtelijke bewindvoerder benoemt. Meestal is de erfrechtelijke bewindvoerder een persoon waarin de erflater veel vertrouwen heeft, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ook een familielid of goede vriend kan erfrechtelijke bewindvoerder zijn. De erflater kan echter ook een professional als erfrechtelijke bewindvoerder aanwijzen, zoals een advocaat of notaris.

Rechter benoemt bewindvoerder
Wanneer in een testament geen erfrechtelijke bewindvoerder is aangewezen, dan kan de rechter dit op verzoek van een belanghebbende of van de executeur alsnog doen.

NB: Wij behandelen geen bewindvoeringszaken in het kader van de WSNP.

Veelgestelde vragen over de erfrechtelijke bewindvoerder

In feite kan iedereen als bewindvoerder worden benoemd. Zo kunnen familieleden, vrienden, maar ook professionals als bewindvoerder worden benoemd. Wel moet de aangewezen bewindvoerder handelingsbekwaam zijn. Dit betekent dat hij meerderjarig moet zijn en er geen sprake is van ondercuratelestelling.

De bewindvoerder heeft recht op loon. De hoogte van het loon is omschreven in het testament en kan in bepaalde gevallen door de rechter worden vastgesteld.

Wanneer u tot erfrechtelijke bewindvoerder bent benoemd, dan kunt u dat alsnog weigeren. U wordt pas erfrechtelijke bewindvoerder als u deze taak aanvaardt.

Wilt u meer weten over de erfrechtelijke bewindvoerder of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

2. Taken erfrechtelijk bewindvoerder

De hoofdtaak van de erfrechtelijke bewindvoerder is het beheren van de goederen van de nalatenschap die onder bewind zijn gesteld. De erfrechtelijke bewindvoerder moet daarbij de belangen behartigen van degene ten behoeve waarvan het bewind is ingesteld. Zijn taken kunnen in een testament nog verder zijn uitgebreid.

De belangrijkste taken van de erfrechtelijke bewindvoerder zijn:

De erfrechtelijke bewindvoerder kan het beheer met uitsluiting van de erfgenamen naar eigen inzicht voeren. De erflater kan hiervan afwijken in het testament. Goed beheer kan betekenen dat de erfrechtelijke bewindvoerder ook over goederen kan beschikken en deze dus bijvoorbeeld kan verkopen als dat noodzakelijk is.

De erfrechtelijke bewindvoerder moet jaarlijks rekening en verantwoording afleggen over het beheer aan de erfgenamen of andere belanghebbenden waarvoor het bewind is ingesteld. Wanneer de erfrechtelijke bewindvoerder door de rechtbank is benoemd, moet hij rekening en verantwoording afleggen aan de rechtbank.

NB: Wij behandelen geen bewindvoeringszaken in het kader van de WSNP.

Veelgestelde vragen over de taken van de erfrechtelijke bewindvoerder

Uit de rekening en verantwoording moet blijken dat hij zich als goed erfrechtelijke bewindvoerder gedraagt. Wanneer dit niet het geval is, kan hij aansprakelijk worden gehouden voor het door hem gevoerde beheer. De erfrechtelijke bewindvoerder kan bij het beheer de hulp inroepen van een advocaat of notaris om zich te laten adviseren bij de afwikkeling van de nalatenschap of wanneer er discussie ontstaat met de erfgenamen of andere betrokkenen.

Instructies van erfgenamen hoeft de bewindvoerder niet op te volgen. De bewindvoerder kan het beheer met uitsluiting van de erfgenamen naar eigen inzicht voeren. Hij mag zelf kiezen welke zaken er worden verkocht. Het belangrijkste is dat zijn handelingen in het belang van de nalatenschap zijn.

Wilt u meer weten over de taken van de erfrechtelijke bewindvoerder of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

3. Ontslag erfrechtelijke bewindvoerder

De taak van de erfrechtelijke bewindvoerder kan eindigen door tijdsverloop of door ontslag. Op dat moment dient hij rekening en verantwoording af te leggen voor het werk dat hij heeft gedaan.

Ontslagprocedure
De erfrechtelijke bewindvoerder kan worden ontslagen als hij zijn werk niet goed doet. Betrokkenen dienen daarvoor een verzoek in te dienen bij de rechter. Zij kunnen dit verzoekschrift zelf opstellen en indienen bij de rechtbank, maar in veel gevallen is het verstandig om hiervoor de hulp van een erfrechtadvocaat in te schakelen. De rechter wijst dit verzoek namelijk niet zonder meer toe. Juridische kennis van de wet en rechtspraak is belangrijk.

Erfrechtelijke bewindvoerder vraagt zelf om ontslag
De erfrechtelijke bewindvoerder kan zelf ontslag nemen door een verzoek daartoe in te dienen bij de rechtbank.

NB: Wij behandelen geen bewindvoeringszaken in het kader van de WSNP.

Veelgestelde vragen over het ontslag van de erfrechtelijke bewindvoerder

De taak van de bewindvoerder eindigt door tijdsverloop of door ontslag. Op dat moment dient hij rekening en verantwoording af te leggen voor het werk dat hij heeft gedaan.

De bewindvoerder kan worden ontslagen door de rechter. Hij kan dit ontslag zelf aanvragen. Ook kan dit ontslag door betrokkenen worden aangevraagd.

4. Aansprakelijkheid erfrechtelijke bewindvoerder

De erfrechtelijke bewindvoerder dient zijn taken zorgvuldig en als een goed erfrechtelijke bewindvoerder uit te voeren. Dit betekent dat hij de belangen van degene voor wie het bewind is ingesteld zo goed mogelijk dient te behartigen.

Wanneer de erfrechtelijke bewindvoerder zijn werk niet goed doet, dan kan hij worden ontslagen. Ook kan de erfrechtelijke bewindvoerder in privé aansprakelijk gesteld worden als hij in zijn taak tekort schiet en daardoor schade ontstaat.

Om dergelijke problemen te voorkomen, doet de erfrechtelijke bewindvoerder er vaak goed aan om voordat hij belangrijke beslissingen neemt, bijvoorbeeld de verkoop van een woning of een effectenportefeuille, eerst nog te overleggen met de betrokkenen. Ook kan de executeur zich laten adviseren door een erfrechtadvocaat.

NB: Wij behandelen geen bewindvoeringszaken in het kader van de WSNP.

Veelgestelde vragen over de aansprakelijkheid van de erfrechtelijke bewindvoerder

Wanneer de bewindvoerder zijn werk niet goed doet en daardoor schade ontstaat, dan kan hij hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

De bewindvoerder kan in veel gevallen aansprakelijkheid voorkomen door bij belangrijke beslissingen in overleg te treden met de betrokken. Ook kan de executeur zich laten adviseren door een erfrechtadvocaat.

Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid van de erfrechtelijke bewindvoerder of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.