Familierecht Advocaat Utrecht

Familierecht Zo heeft u het goed geregeld.

De hoogte van de kinderalimentatie stellen we vast aan de hand van twee belangrijke pijlers, te weten: behoefte en draagkracht.
Eerst bekijken we wat het kind kost (behoefte) en vervolgens bepalen we hoeveel elk van de ouders daaraan kan bijdragen (draagkracht).

Echtscheidings procedure

Wanneer u het samen eens bent over de zaken die geregeld moeten worden, dan is het mogelijk om samen de scheiding aanvragen. Dit kan via een gezamenlijk of eenzijdig verzoek.

Eenzijdig verzoek

Bent u het samen niet eens over de scheiding of over de zaken die daarbij geregeld moeten worden, dan kunt u eenzijdig de echtscheiding aanvragen door een verzoek in te dienen bij de rechtbank. In dat geval dient ieder van u een eigen advocaat te nemen.

Veelgestelde vragen over de echtscheidingsprocedure

U kunt een scheiding samen met uw echtgenoot/echtgenote aanvragen. Maar u kunt ook alleen een scheiding aanvragen. In beide gevallen heeft u wel een advocaat nodig. Uw advocaat zorgt er dan voor dat namens u bij de rechter een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend.

Wanneer u via mediation tot afspraken met elkaar komt, dan kunnen deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De advocaat-mediator kan het echtscheidingsconvenant dan samen met een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechter indienen. Meer informatie over mediation

U kunt dan via uw eigen advocaat een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechter. Dit heet een eenzijdig verzoek. Uw partner kan dan via zijn/haar advocaat verweer voeren, maar dit is niet verplicht.

Veelgestelde vragen over de echtscheidingsprocedure

U kunt een scheiding samen met uw echtgenoot/echtgenote aanvragen. Maar u kunt ook alleen een scheiding aanvragen. In beide gevallen heeft u wel een advocaat nodig. Uw advocaat zorgt er dan voor dat namens u bij de rechter een verzoek tot echtscheiding wordt ingediend.

Wanneer u via mediation tot afspraken met elkaar komt, dan kunnen deze afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. De advocaat-mediator kan het echtscheidingsconvenant dan samen met een verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechter indienen. Meer informatie over mediation

U kunt dan via uw eigen advocaat een verzoek tot echtscheiding indienen bij de rechter. Dit heet een eenzijdig verzoek. Uw partner kan dan via zijn/haar advocaat verweer voeren, maar dit is niet verplicht.

Kinderen

Wanneer u gaat scheiden en u heeft minderjarige kinderen, dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van het kind na de scheiding.

 

Ouderschapsplan (scheiden)

We helpen u bij het opstellen van het plan. Afspraken maken en kinderen kan een uitdaging zijn. Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen zijn wij ook gespecialiseerd in mediation.

Of bel 030 760 44 00

Alimentatie

Gaat u scheiden en heeft u één of meer kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling treffen voor de verzorging en opvoeding van uw kind: de kinderalimentatie. Wij kunnen u hierbij helpen.

 

Kinderalimentatie

De hoogte van de kinderalimentatie stellen we vast aan de hand van twee belangrijke pijlers, te weten: behoefte en draagkracht.
Eerst bekijken we wat het kind kost (behoefte) en vervolgens bepalen we hoeveel elk van de ouders daaraan kan bijdragen (draagkracht).

Veelgestelde vragen

De hoogte van de kinderalimentatie stellen we vast aan de hand van twee belangrijke pijlers, te weten: behoefte en draagkracht. Eerst bekijken we wat het kind kost (behoefte) en vervolgens bepalen we hoeveel elk van de ouders daaraan kan bijdragen (draagkracht).

Elk van de ouders draagt naar draagkracht bij. Daarbij zijn beide inkomens van belang en de zorgregeling die de ouders zijn overeengekomen.

De wettelijke alimentatieverplichting duurt tot 21 jaar. Vanaf 18 jaar is een kind weliswaar meerderjarig, maar het houdt recht op alimentatie zolang het daar behoefte aan heeft.

Veelgestelde vragen

Alle bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk krijgt, worden gemeenschappelijk. Dit geldt ook voor alle bezittingen en schulden die u voor het huwelijk al had. Ook deze worden door het huwelijk gemeenschappelijk. Dit wordt ook wel boedelmenging genoemd.

Verdelen is niets anders dan dat u een optelsom maakt van alle bezittingen en schulden en deze tussen u beiden verdeelt. In de manier waarop u verdeelt, bent u vrij. Uitgangspunt is dat ieder van u recht heeft op de helft.

U moet dan verdelen. Als u niets geregeld heeft, bent u namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd. Wanneer u voor 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Wanneer u na 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd.

Bezittingen en schulden

Wanneer u vóór 1 januari 2018 bent gehuwd en voor of tijdens het huwelijk geen huwelijksvoorwaarden heeft opgesteld, dan bent u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd.

 

Ontbinden huwelijksgoederen gemeenschap

Op het moment dat u een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient, eindigt de boedelmenging. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die u vanaf dat moment krijgt, uw eigendom zijn dan wel voor uw eigen rekening komen. Dat moment wordt ook wel de peildatum voor de omvang van de huwelijksgoederengemeenschap genoemd.

Eigen bedrijf

Moet u kinder- of partneralimentatie gaan betalen, dan bepaalt uw financiële draagkracht de hoogte ervan. Die draagkracht hangt af van uw inkomen, maar als u een eigen bedrijf heeft, dan is de hoogte van dat inkomen niet altijd eenvoudig vast te stellen.

Jaarcijfers

Voor de vaststelling van uw inkomen en de daarvan afgeleide draagkracht wordt gebruik gemaakt van de meest recente jaarcijfers van het bedrijf en de IB-aangiften van de ondernemer. Het is van belang om deze gegevens kritisch te bekijken. Bij de vaststelling van de draagkracht van de ondernemer wordt niet zonder meer rekening gehouden met alle door hem/haar opgevoerde zakelijke kosten. Ook wordt kritisch bekeken in hoeverre er bij een bv sprake is van opgepotte winsten die kunnen worden uitgekeerd.

Veelgestelde vragen

Het is gebruikelijk om bij de vaststelling van het inkomen te kijken naar de jaarcijfers over de afgelopen drie jaren. U heeft recht op inzage in de onverkorte versies van deze jaarcijfers en kunt deze dus bij hem/haar opvragen. Zo nodig kan de rechter op uw verzoek uw partner bevelen om deze stukken aan u te overhandigen.

Ja, maar het is wel belangrijk dat zowel u als uw ex de financiële en met name de fiscale gevolgen daarvan kennen.

Uitgangspunt vormt uw vaste salaris. Heeft u, op basis van de jaarcijfers, ruimte om uzelf een hoger salaris of een dividenduitkering te geven, dan kan dit bedrag bij het vaste salaris worden opgeteld.

Of bel 030 760 44 00

Veelgestelde vragen

Als u gaat samenleven, bent u niet verplicht om een samenlevingsovereenkomst te sluiten. Wel is het verstandig om dit te doen om mogelijke discussies in de toekomst te voorkomen.

U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst opstellen. U hoeft hiervoor dus niet naar de notaris of een advocaat. Wel is het aan te bevelen om dit te doen. Zij zijn op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en kunnen rekening houden met bijzondere omstandigheden die voor u gelden.

In een samenlevingsovereenkomst kunt u alles regelen wat u wilt. Het is echter gebruikelijk om daarin uitsluitend financiële regelingen op te nemen, bijvoorbeeld over de wijze waarop de huishoudelijke kosten worden verdeeld of hoe u met elkaar afrekent op het moment dat de samenlevingsovereenkomst eindigt.

Beëindiging samenleving

Heeft u minderjarige kinderen met de partner met wie u samenleeft, dan moet u bij beëindiging van de samenleving goede afspraken maken met elkaar over de kinderen.

Onderhands of notarieel

Een overeenkomst kunt u zelf maken (onderhands). U hoeft daarvoor niet per se naar een advocaat of notaris, maar dit is wel aan te bevelen. Zij zijn op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en kunnen rekening houden met bijzondere omstandigheden die voor u gelden.

Ook is de bewijskracht van een officieel opgestelde samenlevingsovereenkomst beter dan een onderhandse. Voor bepaalde pensioenregelingen is een officiële overeenkomst zelfs een vereiste.

Of bel 030 760 44 00

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.