Alimentatie en einde samenleving

Beëindigt u de samenleving en heeft u een of meer minderjarige kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling treffen voor de verzorging en opvoeding van uw kind: de kinderalimentatie. Bij een beëindiging van samenleving bestaat er geen recht op partneralimentatie. Wel kunt u hierover samen een regeling treffen. Wanneer u er samen niet uitkomt, kunt u de rechter vragen om een beslissing te nemen.

Lees meer over alimentatie op onze website onder “Alimentatie“.

 • Vragen over Alimentatie en einde samenleving

  • Hoeveel kost ons kind?
  • U kunt samen bepalen wat de kosten van uw kind zijn. Hiervoor kunt u gebruikmaken van de zogenoemde NIBUD-normen. Deze normen worden ook door de rechter gehanteerd.
  • Hoe moeten we de kosten voor ons kind verdelen?
  • Elk van de ouders draagt naar draagkracht bij. Daarbij zijn beide inkomens van belang en de zorgregeling die de ouders zijn overeengekomen.
  • De kinderen zijn ouder dan 18 jaar, moet ik nog steeds betalen?
  • De wettelijke alimentatieverplichting duurt tot 21 jaar. Vanaf 18 jaar is een kind weliswaar meerderjarig, maar het houdt recht op alimentatie zolang het daar behoefte aan heeft.
  • Mijn kind is ouder dan 21 jaar. Moet ik nog steeds betalen?
  • Zodra uw kind 21 jaar is, stopt de wettelijke onderhoudsverplichting. U hoeft dan geen kinderalimentatie meer te betalen, tenzij het kind door bijzondere omstandigheden niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien.
  • Heb ik na beëindiging samenleving recht op partneralimentatie?
  • Nee, tenzij u dit met uw ex-partner heeft vastgelegd in de samenlevingsovereenkomst.
  • Kan ik schriftelijk vastleggen dat er bij beëindiging samenleving wel recht op partneralimentatie bestaat?
  • Ja, dat kan, bijvoorbeeld in een officiële samenlevingsovereenkomst. U kunt daarin verklaren dat de alimentatieregeling geldt die ook van toepassing is in geval van een huwelijk.