Pensioen en einde samenleving

Voor samenlevers is – in tegenstelling tot gehuwden bij echtscheiding – in de wet niets geregeld over de vraag hoe moet worden omgegaan met de pensioenrechten bij beëindiging van de samenleving.

Wet VPS niet van toepassing

De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) is alleen van toepassing op gehuwden en geregistreerd partners en dus niet op samenlevers.

Uitgangspunt: geen recht op pensioen bij einde samenleving

Het wettelijk uitgangspunt is dan ook dat u bij beëindiging van de samenleving geen recht heeft op (een deel van) elkaars pensioen.

Uitzondering: afspraken in samenlevingsovereenkomst

Wel is het mogelijk om in de samenlevingsovereenkomst afspraken te maken over de pensioenrechten. Wanneer u dat niet gedaan heeft, dan heeft u bij beëindiging van de samenleving dus geen recht heeft op (een deel van) elkaars ouderdomspensioen en/of partnerpensioen.

  • Vragen over Pensioen en einde samenleving

    • Kan ik met mijn partner afspreken dat hij/zij wel recht heeft op een deel van mijn pensioen?
    • Ja. U moet dat wel vastleggen in een samenlevingsovereenkomst en regelen met de pensioenuitvoerder.
    • Als ik overlijd, heeft mijn partner dan recht op een deel van mijn pensioen?
    • Nee, niet als u dat niet heeft vastgelegd in een samenlevingsovereenkomst en geregeld met de pensioenuitvoerder.