Samenlevingsovereenkomst

Veel mensen sluiten een samenlevingsovereenkomst als zij gaan samenwonen, bijvoorbeeld bij de aankoop van een gezamenlijke woning. Wij kunnen hierbij advies geven.

Financiële afspraken

In een samenlevingsovereenkomst staan afspraken over de gezamenlijke financiën, maar ook over de manier hoe deze moeten worden afgehandeld als de partners het samenleven beëindigen. Het is ook verstandig afspraken te maken rond het overlijden van een van de partners. Samenlevende partners zijn namelijk niet elkaars wettelijke erfgenaam. Zij moeten dit met een testament regelen.

Niet verplicht, wel handig

Als u gaat samenwonen, is een samenlevingsovereenkomst niet verplicht. Ook voor de beëindiging van het samenleven bestaat geen wettelijke regeling. Dit kan tot discussies leiden. Het is dan ook aan te raden om wel een overeenkomst te sluiten.

Onderhands of notarieel

Een overeenkomst kunt u zelf maken (onderhands). U hoeft daarvoor niet per se naar een advocaat of notaris, maar dit is wel aan te bevelen. Zij zijn op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en kunnen rekening houden met bijzondere omstandigheden die voor u gelden.

Ook is de bewijskracht van een officieel opgestelde samenlevingsovereenkomst beter dan een onderhandse. Voor bepaalde pensioenregelingen is een officiële overeenkomst zelfs een vereiste.

Einde samenlevingsovereenkomst

In de overeenkomst staat vaak omschreven wanneer deze afloopt. U kunt de overeenkomst bijvoorbeeld beëindigen door een opzegbrief, al dan niet aangetekend. Zo’n schriftelijke opzegging wordt nogal eens vergeten wanneer partijen uit elkaar gaan, maar blijft belangrijk.

 • Vragen over de samenlevingsovereenkomst

  • Is een samenlevingsovereenkomst verplicht?
  • Als u gaat samenleven, bent u niet verplicht om een samenlevingsovereenkomst te sluiten. Wel is het verstandig om dit te doen om mogelijke discussies in de toekomst te voorkomen.
  • Kan ik zelf een samenlevingsovereenkomst opstellen?
  • U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst opstellen. U hoeft hiervoor dus niet naar de notaris of een advocaat. Wel is het aan te bevelen om dit te doen. Zij zijn op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en kunnen rekening houden met bijzondere omstandigheden die voor u gelden.
  • Moet ik voor een samenlevingsovereenkomst naar de notaris of een advocaat?
  • U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst opstellen. U hoeft hiervoor dus niet naar de notaris of een advocaat. Wel is het aan te bevelen om dit te doen. Zij zijn op de hoogte van de laatste juridische ontwikkelingen en kunnen rekening houden met bijzondere omstandigheden die voor u gelden.
  • Wat regel ik in een samenlevingsovereenkomst?
  • In een samenlevingsovereenkomst kunt u alles regelen wat u wilt. Het is echter gebruikelijk om daarin uitsluitend financiële regelingen op te nemen, bijvoorbeeld over de wijze waarop de huishoudelijke kosten worden verdeeld of hoe u met elkaar afrekent op het moment dat de samenlevingsovereenkomst eindigt.