Algehele gemeenschap van goederen

Wanneer u vóór 1 januari 2018 bent gehuwd en voor of tijdens het huwelijk geen huwelijksvoorwaarden heeft opgesteld, dan bent u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd.

Algehele gemeenschap van goederen, wat betekent dat?

Alle bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk krijgt, worden gemeenschappelijk. Dit geldt ook voor alle bezittingen en schulden die u voor het huwelijk al had. Ook deze worden door het huwelijk gemeenschappelijk. Dit wordt ook wel boedelmenging genoemd.

Schenking/erfenis

Niet alle bezittingen horen bij de gemeenschap van goederen. Een schenking of een erfenis waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is, valt niet in de algehele gemeenschap van goederen. Is er geen uitsluitingsclausule van toepassing, dan valt de schenking of erfenis gewoon in de algehele gemeenschap van goederen en moet deze bij een scheiding verdeeld worden bij helfte.

Ontbinding huwelijksgoederengemeenschap

Op het moment dat u een echtscheidingsverzoek bij de rechtbank indient, eindigt de boedelmenging. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die u vanaf dat moment krijgt, uw eigendom zijn dan wel voor uw eigen rekening komen. Dat moment wordt ook wel de peildatum voor de omvang van de huwelijksgoederengemeenschap genoemd.

Verdeling bij helfte

Pas als de huwelijksgoederengemeenschap ontbonden is, kan deze verdeeld worden. Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan moet u bij een scheiding alles dat u voor en tijdens het huwelijk aan vermogen heeft opgebouwd met elkaar bij helfte verdelen (50/50). Dit geldt ook voor de schulden. Deze komen voor rekening van u beiden, ieder voor de helft.

Zelf verdelen of door de rechter

De huwelijksgoederengemeenschap kunt u zelf verdelen. Als u er samen niet uitkomt, dan kan een advocaat of mediator u helpen. Lukt het dan alsnog niet om tot een verdeling te komen, dan kunt u de rechtbank verzoeken om een verdeling tot stand te brengen. U heeft daarvoor een advocaat nodig.

 • Vragen over gemeenschap van goederen

  • Verdelen, wat is dat?
  • Verdelen is niets anders dan dat u een optelsom maakt van alle bezittingen en schulden en deze tussen u beiden verdeelt. In de manier waarop u verdeelt, bent u vrij. Uitgangspunt is dat ieder van u recht heeft op de helft.
  • Ik heb niets geregeld toen ik ging trouwen. Moet ik verdelen en/of verrekenen?
  • U moet dan verdelen. Als u niets geregeld heeft, bent u namelijk in gemeenschap van goederen getrouwd. Wanneer u voor 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u in algehele gemeenschap van goederen getrouwd. Wanneer u na 1 januari 2018 bent getrouwd, dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen getrouwd.
  • Ik had al een huis voor mijn huwelijk. Heeft mijn ex recht op een deel daarvan?
  • Wanneer u vóór 1 januari 2018 bent gehuwd, dan bent u in algehele gemeenschap van goederen gehuwd en valt het huis in de huwelijksgoederengemeenschap. Uw ex heeft dan recht op de helft ervan. Dit kan anders liggen wanneer het huis (mede) gefinancierd is met erfenisgeld of schenkingsgeld waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is. Wanneer u ná 1 januari 2018 bent gehuwd, dan bent u in beperkte gemeenschap van goederen gehuwd en valt het huis niet in de huwelijksgoederengemeenschap. Uw ex heeft dan geen recht op een deel daarvan. Dit kan anders liggen wanneer er tijdens het huwelijk door u beiden is geïnvesteerd in de woning. Afhankelijk van de soort investering, heeft uw ex mogelijk recht op een deel van de waarde van de woning.
  • Ik ben dga. Heeft mijn ex recht op een deel van het bedrijfsvermogen?
  • Uw ex-partner heeft in beginsel recht op de helft van de waarde van de aandelen. Dit kan anders liggen wanneer bijvoorbeeld het bedrijf is gestart voor het huwelijk, maar dan alleen als u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018). Ook kan dit anders liggen wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018) en bijvoorbeeld het bedrijf oorspronkelijk is gestart met erfenisgeld of schenkingsgeld waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is.
  • Ik heb schulden. Moet mijn ex daar ook een deel van betalen?
  • Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018), dan komen de schulden voor rekening van u beiden, ieder voor de helft. Uw ex moet daar dus ook een deel van betalen. In uitzonderlijke gevallen kan dit anders liggen. Wanneer u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018), dan komen de schulden die zijn ontstaan voor het huwelijk uitsluitend voor uw rekening. Uw ex kan daarvoor niet worden aangesproken. Wanneer de schulden tijdens het huwelijk zijn ontstaan, moet uw ex daar wel een deel van betalen.
  • Ik heb een erfenis ontvangen. Heeft mijn ex recht op een deel daarvan?
  • U mag de erfenis zelf houden als u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018). Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018), dan mag u de erfenis alleen zelf houden als daarop een uitsluitingsclausule van toepassing is. Is dit niet het geval, dan valt de erfenis in de huwelijksgoederengemeenschap en moet u deze, of wat ervan nog over is, bij scheiding bij helfte verdelen.
  • Ik heb een schenking ontvangen. Heeft mijn ex recht op een deel daarvan?
  • U mag de schenking zelf houden als u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018). Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018) dan mag u de schenking alleen zelf houden als er een uitsluitingsclausule op van toepassing is. Is dit niet het geval, dan valt de schenking in de huwelijksgoederengemeenschap en moet u deze, of wat ervan nog over is, bij scheiding bij helfte verdelen.