Pensioen en eigen bedrijf

Pensioen en eigen bedrijf

Heeft u een eigen bedrijf en gaat u scheiden, dan is het belangrijk om te weten of u met uw bedrijf pensioen opbouwt en zo ja, hoe u dat geregeld heeft.

Scheiden en fiscale oudedagsreserve (FOR)
Heeft u een eenmanszaak, dan kunt u pensioen opbouwen via de zogenoemde Fiscale Oudedagsreserve (FOR). Deze FOR is geen gespaard recht op een pensioenuitkering, zoals de naam mogelijk doet vermoeden. Een ondernemer heeft via de FOR jaarlijks de mogelijkheid om over een gedeelte van de winst vooralsnog géén belasting te betalen. Dit gedeelte wordt jaarlijks geparkeerd en samen vormt dit de FOR. Bij een scheiding hoeft u de FOR niet te verdelen.

Scheiden en pensioen in eigen beheer

Wanneer u directeur-grootaandeelhouder (dga) bent, dan kunt u met uw onderneming pensioen in eigen beheer opbouwen. Kort gezegd reserveert u ieder jaar een bepaald bedrag voor uw pensioen dat vervolgens wordt toegevoegd aan de pensioenvoorziening op de balans. Op het moment dat u de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, komt het pensioen tot uitkering.

Bij een scheiding moet u – net zoals bij ‘gewoon’ pensioen – het  in eigen beheer opgebouwde ouderdomspensioen verevenen op grond van de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS). Dit kan anders liggen wanneer u huwelijksvoorwaarden bent overeengekomen en daarin expliciet hebt bepaald dat de Wet VPS niet van toepassing is.

Afstorting pensioenrechten in eigen beheer
Als u bij een echtscheiding het ouderdomspensioen moet verevenen dat is opgebouwd binnen de BV, kan dat grote gevolgen hebben voor de toekomst van de BV. Uw partner kan bij een scheiding namelijk aanspraak maken op afstorting van zijn/haar deel bij een externe pensioenverzekeraar. De BV moet deze afstorting dan wel kunnen financieren. In de praktijk komt het vaak voor dat de BV deze afstorting niet kan financieren. Mogelijk kunt u de afstorting dan in termijnen laten plaatsvinden. U kunt ook kijken naar andere oplossingen of andere garanties die de zekerheid bieden dat deze pensioenrechten te zijner tijd ook daadwerkelijk uitgekeerd kunnen worden.

Veelgestelde vragen over pensioen en eigen bedrijf

Ja, maar dit mag niet leiden tot een situatie waarin de continuïteit van uw onderneming in gevaar komt. In dat geval is afstorting ineens niet afdwingbaar, maar mogelijk wel in termijnen of via alternatieve wegen.

De FOR is geen gespaard recht op een pensioenuitkering en u hoeft deze reserve dus niet te verdelen of te verrekenen.

In overleg met uw partner kunt u geheel of gedeeltelijk afzien van verevening van ouderdomspensioenrechten. Een afspraak daarover hangt meestal samen met andere afspraken over de financiële afwikkeling van het huwelijk.

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.