Verdelen/verrekenen en eigen bedrijf

Verdelen/verrekenen en eigen bedrijf

Scheiden en eigen bedrijf
Wanneer u een eigen bedrijf heeft, dan zou het zo kunnen zijn dat u bij een scheiding de waarde van uw onderneming moet verdelen of verrekenen met uw echtgeno(o)t(e). Óf de waarde van de onderneming moet worden verdeeld of verrekend, hangt af van de vraag of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijksvoorwaarden.

Gemeenschap van goederen
Wanneer u in gemeenschap van goederen bent gehuwd dan is het uitgangspunt dat u de waarde van uw onderneming moet verdelen.

Huwelijksvoorwaarden
Wanneer er huwelijksvoorwaarden van toepassing zijn, is het uitgangspunt dat u de waarde van de onderneming niet hoeft te verdelen. Mogelijk dient u wel (een deel van) de waarde van de onderneming te verrekenen. Of dit het geval is, is afhankelijk van de tekst van de huwelijksvoorwaarden. Wanneer in de huwelijksvoorwaarden bijvoorbeeld een periodiek of finaal verrekenbeding is opgenomen, is het mogelijk dat de waarde van de onderneming of een deel daarvan in de verrekening dient te worden betrokken.

Scheiden en Eenmanszaak
Wanneer u een eenmanszaak heeft en u bent in gemeenschap van goederen gehuwd, dan zijn alle bezittingen en schulden van de eenmanszaak ook van uw echtgeno(o)t(e). Wanneer u de eenmanszaak na de scheiding wilt voortzetten, dan dient u de helft van de waarde van de eenmanszaak aan uw echtgeno(o)te betalen.

Wanneer u op huwelijksvoorwaarden bent gehuwd, dan dient u de waarde van de eenmanszaak niet te verdelen. Mogelijk dient u wel (een deel van) de waarde van de eenmanszaak met uw echtgeno(o)te te verrekenen. Of dit ook zo is, is afhankelijk van de tekst van de huwelijksvoorwaarden.

De waarde van de eenmanszaak kunt u zelf vaststellen, maar dat is niet altijd eenvoudig. U kunt dan een deskundige inschakelen die de waarde van de eenmanszaak bepaalt. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kan de rechter een beslissing hierover nemen.

Scheiden en vennootschap onder firma (VOF)

Wanneer u samen met een ander dan uw echtgeno(o)t(e) een vennootschap onder firma (vof) heeft en u bent in gemeenschap van goederen gehuwd, dan heeft uw echtgeno(o)t(e) recht op de helft van de waarde van uw vennootschapsaandeel. Wanneer u de vof na de scheiding wilt voortzetten, dan dient u daarvoor een vergoeding te betalen.

Wanneer u op huwelijksvoorwaarden bent gehuwd, dan hoeft u de waarde van de vof niet te verdelen. Het kan wel zo zijn dat u (een deel van) de waarde van uw vennootschapsaandeel met uw echtgeno(o)t(e) moet verrekenen. Of dit ook zo is, hangt af van de tekst van de huwelijksvoorwaarden die u bent aangegaan.

Wanneer u samen met uw echtgeno(o)t(e) een vof heeft, dan kunt u deze na de scheiding gewoon samen voortzetten. Het komt echter vaak voor dat partijen ervoor kiezen om de vof bij een scheiding te beeindigen. U dient dan afspraken met elkaar te maken over wie de vof voortzet. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kan de rechter een beslissing hierover nemen.

De waarde van de vof kunt u zelf vaststellen, maar dat is niet altijd eenvoudig. U kunt dan een deskundige inschakelen die de waarde van de vof en daarmee ook van uw vennootschapsaandeel vaststelt. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kan de rechter een beslissing hierover nemen.

Scheiden en Besloten Vennootschap (BV)
Wanneer u directeur-grootaandeelhouder (dga) bent van een besloten vennootschap (BV) en u bent in gemeenschap van goederen gehuwd, dan is het wettelijk uitgangspunt dat de aandelen behoren tot de huwelijksgoederengemeenschap.

Wanneer u na de scheiding de BV wilt voortzetten en de aandelen dus aan u worden toegescheiden, dan moet u de helft van de waarde van de aandelen betalen aan uw echtgeno(o)t(e). Een uitzondering hierop geldt wanneer u de aandelen hebt gekocht met schenkingsgeld of erfenisgeld en daarbij een zogenoemde uitsluitingsclausule is gemaakt. In dat geval hoeft u de waarde van de aandelen niet te verdelen.

Wanneer u op huwelijksvoorwaarden bent gehuwd, dan hoeft u de waarde van de aandelen niet te verdelen. Het kan wel zo zijn dat u (een deel van) de waarde van de aandelen met uw echtgeno(o)t(e) moet verrekenen. Of dit ook zo is, hangt af van de tekst van de huwelijksvoorwaarden en de vraag of er bijvoorbeeld een periodiek of finaal verrekenbeding van toepassing is.

U kunt de waarde van de aandelen zelf vaststellen, maar dat is bij een BV niet eenvoudig. In de praktijk wordt dan ook vaak een deskundige ingeschakeld die de waarde van de aandelen bepaalt. Wanneer u hier samen niet uitkomt, kan de rechter een beslissing hierover nemen.

Let op: continuïteit bedrijf
Wanneer u (een deel van) de onderneming moet verdelen of verrekenen en dus een uitkoopsom moet betalen aan uw echtgeno(o)t(e), dan kan dat de continuïteit van de onderneming in gevaar brengen.

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat u bepaalde investeringen moet doen of andere financiële verplichtingen hebt richting schuldeisers. Betaling van een uitkoopsom kan dan leiden tot serieuze problemen van de onderneming met zelfs een faillissement tot gevolg.

In dat geval kunt u afspraken met elkaar maken over de wijze waarop de betaling plaatsvindt. Zo kunt u afspreken dat de uitkoopsom in termijnen wordt voldaan. U kunt ook kijken of het mogelijk is de waarde van het bedrijf te verrekenen met andere vermogensbestanddelen die u bij de scheiding moet verrekenen of verdelen. Ook kunt u afspreken dat uw echtgeno(o)t(e) nog een belang behoudt in de onderneming.

Veelgestelde vragen over verdelen/verrekenen en eigen bedrijf bij scheiding

Als u gaat scheiden en u heeft een eigen bedrijf, dan moet u de waarde daarvan vaak met uw ex-partner verdelen of verrekenen. Veel hangt af van de vraag wat voor soort bedrijf het is en of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijksvoorwaarden.

Dit is afhankelijk van het soort onderneming dat u heeft en van de winstgevendheid daarvan, ook in de toekomst. Er zijn verschillende methodes om de waarde te berekenen. Hierover bestaat in de praktijk veel discussie. Speciale waarderingsdeskundigen kunnen de waarde vaststellen, al dan niet in opdracht van de rechtbank of van uzelf.

Meestal wel, en meestal is voortzetting ook in het belang van u beiden. De onderneming zal immers inkomen opleveren, waarmee een van u de ander kan uitkopen, of de alimentatie kan betalen.

Ja, als u daarover afspraken met elkaar kunt maken. Lukt dat niet, dan ligt het voor de hand dat een van u beiden de onderneming voortzet en de ander zijn/haar taken neerlegt. In dat geval moet u samen nog wel de waarde van de onderneming vaststellen en deze verrekenen. Hoe u dat doet, hangt af van de vraag of u in gemeenschap van goederen bent gehuwd of op huwelijksvoorwaarden.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.