Kinderalimentatiecheck

Betaalt of ontvangt u kinderalimentatie? De regelgeving verandert continue. Goed om even in te duiken dus. Voorkom dat u te veel betaalt of juist te weinig ontvangt.

Kinderalimentatiecheck

Om u van dienst te zijn, hebben wij de Kinderalimentatiecheck ontwikkeld. Daarmee zorgen we dat uw kinderalimentatie zeker up-to-date is. Wij maken een snelle en deskundige analyse van uw financiële situatie en de gevolgen die de nieuwe fiscale regels voor u hebben. We kijken naar uw inkomen, uw vermogenspositie, de vaste uitgaven en persoonlijke omstandigheden, zoals gezinssamenstelling en leeftijd.

Kinderalimentatie berekenen met advies

De Kinderalimentatiecheck omvat een alimentatieberekening met een advies. Want aan een berekening alleen heeft u niet zo veel. Het gaat niet alleen om een invuloefening, maar ook om praktijk- en proceservaring. Als ervaren echtscheidingsadvocaten weten wij hoe een rechter omgaat met een verzoek tot wijziging van de alimentatie. Wij kunnen u adviseren over de kans van slagen van een eventuele procedure. Daarmee onderscheidt onze Kinderalimentatiecheck zich bijvoorbeeld van een snelle alimentatieberekening door het LBIO.

Benodigde gegevens

Wilt u door ons een Kinderalimentatiecheck laten uitvoeren, dan ontvangen wij graag van u de volgende gegevens:

 • Van een werknemer: drie recente salarisstroken/ uitkeringsspecificaties en de meest recente jaaropgave;
 • Van een ondernemer: jaarstukken van de afgelopen drie jaren;
 • IB-aangiften en aanslagen van de afgelopen drie jaren;
 • Bij een eigen woning: opgave hypotheekrente, premie levensverzekering, WOZ-beschikking;
 • Bij een huurwoning: opgave huurlast;
 • Evt. opgave ontvangst huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget;
 • Evt. opgave schuldenlast (kredietovereenkomst + bewijs aflossing).

Binnen 2 dagen advies

Wij werken snel. Binnen 2 werkdagen nadat wij van u alle benodigde gegevens hebben ontvangen, ontvangt u van ons de berekening met het advies.

Kosten

De kosten van de Kinderalimentatiecheck bedragen eenmalig € 250,00 incl. BTW.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

 • Vragen over de kinderalimentatiecheck 2016

  • Mijn inkomen is lager geworden, mag ik minder alimentatie betalen?
  • Als de inkomensverlaging blijvend is, dan kan dat reden zijn voor verlaging van de alimentatie. U kunt hiervoor een berekening laten maken door een advocaat.
  • De kinderen zijn ouder dan 18 jaar, moet ik nog steeds betalen?
  • De wettelijke alimentatieverplichting duurt tot 21 jaar. Vanaf 18 jaar is een kind weliswaar meerderjarig, maar het houdt recht op alimentatie zolang het daar behoefte aan heeft.
  • Mijn kind is ouder dan 21 jaar. Moet ik nog steeds betalen?
  • Zodra uw kind 21 jaar is, stopt de wettelijke onderhoudsverplichting. U hoeft dan geen kinderalimentatie meer te betalen, tenzij het kind door bijzondere omstandigheden niet in het eigen levensonderhoud kan voorzien.