Wet herziening partneralimentatie

Op 19 juni 2015 is bij de Tweede Kamer  een wetsvoorstel ingediend waarmee het onderwerp partneralimentatie op de schop wordt genomen. Partneralimentatie moet kort gezegd eerlijker, simpeler en korter worden. Op 14 maart 2017 is het wetsvoorstel op diverse onderdelen gewijzigd. Op 11 juni 2018 is het wetsvoorstel opnieuw op diverse onderdelen gewijzigd. Meest recentelijk – op 1 oktober 2018 – is het wetsvoorstel op een enkel onderdeel aangepast.

Wat verandert er nu precies en per wanneer? En nog belangrijker, wat betekent dit voor u? Tijd om er even in te duiken!

Géén nieuwe wet of wetgeving

Veel mensen denken na het nieuws gelezen te hebben dat er sprake is van een nieuwe wet of wetgeving. Dit is niet zo!

Wat is er dan wel gebeurd?

Het enige dat vandaag – 11 juni 2018 – bekend is geworden, is dat de tekst van het wetsvoorstel dat drie jaar geleden al is ingediend, de “Wet Herziening Partneralimentatie” genaamd, is aangepast. Niks meer en niks minder. Er is dus geen sprake van een nieuwe wet of nieuwe wetgeving. U kunt hier dan ook geen beroep op doen of rechten aan ontlenen.

Wat staat er in het wetsvoorstel?

Belangrijk is dat het eerdere wetsvoorstel is vereenvoudigd. In de kern komt het op het volgende neer:

Hoofdregel:

De hoofdregel is dat de maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk tot een maximum van 5 jaar. Wanneer u 11 jaar bent gehuwd, bestaat maximaal recht op betaling van partneralimentatie gedurende 5 jaar. Wanneer u 6 jaar bent gehuwd, bestaat maximaal recht op betaling van partneralimentatie gedurende 3 jaar.

Uitzonderingen:

Op deze hoofdregel bestaan drie uitzonderingen:

1) Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd (nu: 57 jaar of ouder), duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar (tot het bereiken van de AOW-leeftijd).

2) Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én waarbij de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is op het moment van inwerkingtreding van de wet, duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar.

3) Voor echtgenoten met zorg voor jonge kinderen blijft de maximale duur van partneralimentatie twaalf jaar.

Hoe gaat het verder?

Het wetsvoorstel wordt in de Tweede Kamer besproken en moet met een meerderheid van stemmen worden aangenomen (75 + 1). Wanneer een meerderheid in de Tweede Kamer wordt bereikt, dient het wetsvoorstel ook nog door de Eerste Kamer aangenomen worden. Pas daarna wordt het wetsvoorstel een echte ‘wet’ en kunt u daar een beroep op doen of rechten aan ontlenen.

Hoe groot is de kans dat het wetsvoorstel wordt aangenomen?

De kans dat het wetsvoorstel wordt aangenomen is moeilijk in te schatten. Gelet op de samenstelling van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zal met name de steun van het CDA (19 zetels) belangrijk zijn. Tot nu toe heeft het CDA een erg kritische houding aangenomen ten aanzien van het eerdere wetsvoorstel. Of het CDA het huidige wetsvoorstel zal steunen, moet dan ook nog maar blijken.

Hoe lang gaat dat duren?

Het is moeilijk in te schatten hoe lang het gaat duren. In de laatste wijziging van het wetsvoorstel – op 1 oktober 2018 – wordt voor het eerst gesproken over een streefdatum voor inwerkingtreding, te weten 1 januari 2020. Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren, is echter nog maar de vraag.

Wat betekent dat voor mij op dit moment?

Op dit moment verandert er voor u helemaal niets. Wanneer u al gescheiden bent, dan verandert er voor u niets. Wanneer u binnenkort gaat scheiden, dan verandert er voor u ook niets.

Wat betekent dat voor mij als het wetsvoorstel wordt aangenomen?

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen en dus ‘wet’ wordt, dan treedt er alleen een verandering op voor echtgenoten die op dit moment nog getrouwd zijn en ná de nieuwe wet gaan scheiden. Wanneer u al gescheiden bent, dan verandert er voor u dus niets. Bestaande afspraken blijven onverkort van kracht.

Volg het wetsvoorstel!

U kunt de behandeling van het wetsvoorstel volgen op https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_initiatiefvoorstel_van. Ook zullen wij u via onze website op de hoogte houden van de voor u van belang zijnde wijzigingen.

 

  • Vragen over Wet herziening partneralimentatie

    • Ik ga nu scheiden, is het Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie van toepassing?
    • Nee. Zolang het wetsvoorstel nog niet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer kunt u hier geen beroep op doen. Indien u nu gaat scheiden, dan blijven op uw situatie de huidige wettelijke regels van toepassing en dus ook een maximale duur van 12 jaar. Lees meer over het Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie.
    • Ik betaal al partneralimentatie, heb ik nu recht op verkorting van de duur?
    • Nee. Zolang het wetsvoorstel nog niet is aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer kunt u hier geen beroep op doen. Indien u nu gaat scheiden, dan blijven op uw situatie de huidige wettelijke regels van toepassing en dus ook een maximale duur van 12 jaar. Lees meer over het Wetsvoorstel Herziening Partneralimentatie.