Wijziging alimentatie

De hoogte van kinder- en partneralimentatie is geen vaststaand gegeven en kan veranderen als daar aanleiding toe is. Als u of uw ex-partner bijvoorbeeld een loonsverhoging krijgt, of juist werkloos raakt of failliet gaat. Ook een nieuwe woonsituatie of een nieuwe partner kan invloed hebben op de hoogte van het eerder vastgestelde alimentatiebedrag.

Procedure wijziging alimentatie

Als u samen niet tot overeenstemming kunt komen over de hoogte van de nieuwe alimentatie, dan moet u een wijzigingsverzoek bij de rechtbank indienen. Als de rechter vindt dat er geen sprake is van een wijziging van omstandigheden, dan zal deze het verzoek niet verder inhoudelijk behandelen. Als de rechter vindt dat er wel sprake is van een wijziging van omstandigheden, dan zal deze aan de hand van de nieuwe gegevens een nieuwe alimentatie vaststellen. De rechter kan de alimentatie verhogen, verlagen of zelfs helemaal op nihil stellen. Zolang de rechter niet heeft beslist, blijft de bestaande alimentatie van kracht.

Niet-wijzigingsbeding partneralimentatie

Regelmatig krijgen wij echtscheidingsconvenanten onder ogen met daarin opgenomen een zogenoemd ‘niet-wijzigingsbeding partneralimentatie’. Een dergelijk beding heeft verstrekkende gevolgen en vaak, gevolgen die de (ex-)echtgenoten niet wilden. Wanneer een niet-wijzigingsbeding is overeengekomen, dan betekent dat dat de partneralimentatie in de toekomst niet gewijzigd kan worden. Dit kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen. Echtgenoten dienen zich dat goed te realiseren. Zo blijft u over het algemeen ook verplicht om partneralimentatie te betalen als u werkloos wordt, als uw bedrijfsresultaten sterk teruglopen, als u ziek wordt, als u een nieuwe relatie krijgt met eventueel de geboorte van kinderen, als uw ex opeens eigen inkomsten genereert, etc.

Het is daarom van belang om je goed voor te laten lichten over de gevolgen van een niet-wijzigingsbeding. Dit om nare verrassingen in de toekomst te voorkomen!

Weten hoe een procedure eruit ziet bij een niet-wijzigingsbeding? Op 23 maart 2016  verdedigde mr. Geertjan Gussenhoven met succes een niet-wijzigingsbeding ten overstaan van de rechtbank Noord-Holland: deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:2214.

Alimentatiecheck

Wanneer u wilt weten of de hoogte van de kinder- of partneralimentatie nog wel voldoet aan de wettelijke maatstaven, dan kunt u via ons een herberekening laten maken. Zie: Kinderalimentatiecheck.

 • Vragen over wijziging alimentatie

  • Mijn inkomen is lager geworden, mag ik minder alimentatie betalen?
  • Als de inkomensverlaging blijvend is, dan kan dat reden zijn voor verlaging van de alimentatie. U kunt hiervoor een berekening laten maken door een advocaat.
  • Ik heb bij de scheiding een niet-wijzigingsbeding afgesproken. Kan de alimentatie tóch gewijzigd worden?
  • Dat kan alleen in zeer bijzondere omstandigheden en komt bijna nooit voor. Hierover moet een rechter uitspraak doen.
  • Mijn ex stemt niet in met wijziging van de alimentatie. Wat kan ik doen?
  • U kunt dan een verzoek tot wijziging van de alimentatie indienen bij de rechtbank. De rechter zal uiteindelijk een nieuwe alimentatie vaststellen. Het verzoek moet u samen met een advocaat indienen.
  • Mijn ex is meer gaan verdienen, heb ik recht op meer alimentatie?
  • Als uw ex-partner een hoger inkomen heeft gekregen, heeft hij/zij mogelijk ook meer draagkracht om alimentatie te betalen. In dat geval kunt u de rechter vragen om een nieuwe, hogere alimentatie vast te stellen.