Wijziging alimentatie

De hoogte van kinder- en partneralimentatie is geen vaststaand gegeven en kan veranderen als daar aanleiding toe is. Als u of uw ex-partner bijvoorbeeld een loonsverhoging krijgt, of juist werkloos raakt of failliet gaat. Ook een nieuwe woonsituatie of een nieuwe partner kan invloed hebben op de hoogte van de alimentatie.

Samen afspraken maken

U kunt zelf afspraken met elkaar maken over de wijziging van de kinder- en/of partneralimentatie. U hoeft daarvoor niet naar een advocaat. Het is wel belangrijk om de nieuw gemaakte afspraken vast te leggen op schrift, bijvoorbeeld in een door u beiden getekende overeenkomst of een e-mailbericht. Dit ter voorkoming van discussie in de toekomst.

Procedure bij de rechtbank

Als u samen niet tot overeenstemming kunt komen over de hoogte van de nieuwe kinder- en/of partneralimentatie, dan kunt u via een advocaat een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. Als de rechter vindt dat er sprake is van een wijziging van omstandigheden, dan zal deze aan de hand van de nieuwe gegevens een nieuwe alimentatie vaststellen. De rechter kan de alimentatie verhogen, verlagen of zelfs helemaal op nihil stellen. Zolang de rechter niet heeft beslist, moet u de “oude” alimentatie blijven betalen.

Niet-wijzigingsbeding partneralimentatie

Regelmatig krijgen wij echtscheidingsconvenanten onder ogen met daarin opgenomen een zogenoemd ‘niet-wijzigingsbeding partneralimentatie’. Wanneer een niet-wijzigingsbeding is overeengekomen, dan betekent dat dat de partneralimentatie in de toekomst niet gewijzigd kan worden. Dit kan slechts in zeer uitzonderlijke gevallen. Daaronder worden doorgaans niet verstaan werkloosheid, teruglopende bedrijfsresultaten, ziekte, een nieuwe relatie of de geboorte van een kind.

 

 • Vragen over wijziging alimentatie

  • Mijn inkomen is lager geworden, mag ik minder alimentatie betalen?
  • Als de inkomensverlaging blijvend is, dan kan dat reden zijn voor verlaging van de alimentatie. U kunt hiervoor een berekening laten maken door een advocaat.
  • Ik heb bij de scheiding een niet-wijzigingsbeding afgesproken. Kan de alimentatie tóch gewijzigd worden?
  • Dat kan alleen in zeer bijzondere omstandigheden en komt bijna nooit voor. Hierover moet een rechter uitspraak doen.
  • Mijn ex stemt niet in met wijziging van de alimentatie. Wat kan ik doen?
  • U kunt dan een verzoek tot wijziging van de alimentatie indienen bij de rechtbank. De rechter zal uiteindelijk een nieuwe alimentatie vaststellen. Het verzoek moet u samen met een advocaat indienen.
  • Mijn ex is meer gaan verdienen, heb ik recht op meer alimentatie?
  • Als uw ex-partner een hoger inkomen heeft gekregen, heeft hij/zij mogelijk ook meer draagkracht om alimentatie te betalen. In dat geval kunt u de rechter vragen om een nieuwe, hogere alimentatie vast te stellen.