Ouderschapsplan

Wanneer u gaat scheiden en u heeft minderjarige kinderen, dan moet u samen een ouderschapsplan opstellen. Hierin staan afspraken over de verzorging en opvoeding van het kind na de scheiding.

Ouderschapsplan verplicht

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders. Dit geldt ook voor samenwonende ouders met gezamenlijk gezag. Zonder ouderschapsplan kunt u niet scheiden.

Ouderschapsplan opstellen

In het plan kunt u zo veel afspraken opnemen als u wenst, maar een aantal afspraken zijn wettelijk verplicht, namelijk:

 • afspraken over de manier waarop het ouderlijk gezag wordt vormgegeven;
 • afspraken over de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen (zorgregeling);
 • afspraken over de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie);
 • afspraken over de manier waarop u elkaar informeert en consulteert over belangrijke aangelegenheden van de kinderen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze en/of medische behandelingen.

Het is verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het plan, bijvoorbeeld over wat u belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Ook het contact met de wederzijdse families kunt u benoemen in het plan.

Ouderschapsplan wijzigen

U kunt het plan op ieder gewenst moment aanpassen. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties en inzichten die u heeft kunnen veranderen. U moet wel samen overeenstemming bereiken over een aanpassing. Lukt dat niet, dan moet u de rechter vragen zich erover uit te spreken.

Kinderen betrekken bij het ouderschapsplan

Een ouderschapsplan moet u als ouders zelf opstellen. U moet het kind erbij betrekken op een manier die bij zijn/haar leeftijd past.

Voorbeeld-ouderschapsplan

Voor het opstellen van het ouderschapsplan kunt u gebruikmaken van de modellen die u aan de rechterkant van deze pagina onder “voorbeeldafspraken” kunt vinden.

Indien u hierover vragen heeft helpen wij u natuurlijk graag. Neem contact met ons op en klik hier

 • Vragen over ouderschapsplan

  • Is een ouderschapsplan verplicht?
  • Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders. Ook samenlevende ouders die gezamenlijk gezag uitoefenen over hun kinderen moeten een ouderschapsplan maken bij beëindiging van hun samenleving.
  • Sommige modellen voor een ouderschapsplan zijn heel uitvoerig, is dat verplicht?
  • Nee. In het ouderschapsplan kunt u zo veel afspraken opnemen als u zelf wenst, maar een aantal afspraken zijn wettelijk verplicht, namelijk:
   • afspraken over de manier waarop het ouderlijk gezag wordt vormgegeven;
   • afspraken over de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen;
   • afspraken over de kosten van verzorging en opvoeding (de kinderalimentatie);
   • afspraken over de manier waarop u elkaar informeert en consulteert over belangrijke aangelegenheden aangaande de kinderen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze.
   Het is wel verstandig om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan, bijvoorbeeld over wat u belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Ook het contact met de wederzijdse families kunt u benoemen in het ouderschapsplan.
  • Wij kunnen het niet overal over eens worden, is dit erg?
  • In het ouderschapsplan maakt u afspraken over hoe u na de scheiding voor het kind zorgt. Verplichte onderdelen zijn afspraken over het gezag, de verdeling van de zorgtaken, de kinderalimentatie en de wijze waarop u elkaar gaat informeren en consulteren over belangrijke beslissingen over het kind. Het komt regelmatig voor dat ouders het niet overal over eens kunnen worden. In dat geval kunnen zij de rechter vragen om een beslissing. Wel moeten zij dan kunnen aantonen dat zij alles hebben gedaan om met elkaar tot een oplossing te komen. Als zij dat niet kunnen, zal de rechtbank geen beslissing nemen, maar partijen bijvoorbeeld naar een mediator verwijzen.
  • Moet een ouderschapsplan worden meegestuurd naar de rechtbank?
  • Als u getrouwd of geregistreerd partner bent, dan bent u verplicht om een kopie van het ouderschapsplan mee te sturen met het echtscheidingsverzoek. Doet u dat niet, dan zal de rechtbank uw zaak niet in behandeling nemen en de zaak aanhouden totdat u wel een ouderschapsplan kunt indienen. Als het u niet lukt om een ouderschapsplan in te dienen en u kunt aantonen dat u er wel alles aan gedaan heeft om met uw partner een ouderschapsplan op te stellen, dan zal de rechtbank uw zaak ook in behandeling nemen. De rechtbank zal dan uiteindelijk een beslissing nemen.
  • Mijn partner wil geen ouderschapsplan maken. Wat kan ik doen?
  • Als u zonder succes alles heeft geprobeerd om hem/haar ertoe te bewegen samen een ouderschapsplan op te stellen, dan kunt u uiteindelijk de rechtbank vragen om een beslissing te nemen.
  • Kan ik zonder advocaat een ouderschapsplan opstellen met mijn partner?
  • Ja, dat is zelfs het uitgangspunt. Heeft u vragen of komt u er samen niet uit, dan kunt u de hulp van een advocaat of een mediator inroepen.
  • Kan ik het ouderschapsplan later nog aanpassen?
  • Ja, u kunt het ouderschapsplan op ieder gewenst moment aanpassen. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties en inzichten die u heeft kunnen veranderen. U moet wel samen overeenstemming bereiken over een aanpassing. Lukt dat niet, dan moet u de rechter vragen zich erover uit te spreken.