Gezamenlijk verzoek

Contact Us

Samen Scheiden

Wanneer u het samen eens bent over de zaken die geregeld moeten worden, dan kunt u samen de scheiding aanvragen. Dit kan via een gezamenlijk verzoek. U heeft hiervoor wel een advocaat nodig.

Stappenplan echtscheiding op gezamenlijk verzoek

Een scheidingsprocedure verloopt dan in verschillende stappen:

Stap 1: Afspraken maken

Wanneer u het eens kunt worden over de gevolgen van de echtscheiding, dan kunt u de afspraken die u daarover maakt vastleggen in een echtscheidingsconvenant en een ouderschapsplan wanneer u een minderjarig kind heeft. Uw advocaat kan u daarbij helpen.

Stap 2: Een gemeenschappelijk verzoekschrift indienen

U schakelt gezamenlijk een advocaat in die voor u het verzoekschrift tot echtscheiding bij de rechtbank gaat indienen, samen met het echtscheidingsconvenant en eventueel het ouderschapsplan dat u heeft opgesteld. De afwikkeling verloopt verder schriftelijk. U hoeft dus niet naar de rechtbank te gaan.

Stap 3: De beslissing

De rechtbank zal vervolgens een beslissing nemen. Deze omvat dan de door u zelf gemaakte afspraken. Meestal stuurt de rechter na vier weken de beslissing naar uw advocaat. U hoeft daarvoor dus niet naar de rechtbank te komen.

Stap 4: De scheiding definitief maken

Als de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken, is deze nog niet definitief. Om het huwelijk definitief te laten ontbinden, moet u binnen zes maanden naar de burgerlijke stand van de gemeente waar u ooit bent getrouwd. Daar wordt de uitspraak van de rechtbank ingeschreven in de registers. Pas na deze inschrijving is het huwelijk definitief ontbonden.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *