TEMPLATEPAGINA

Pensioen. Zo heeft u het goed geregeld.

Voor en tijdens het huwelijk kunt u ouderdomspensioen en partnerpensioen opbouwen, bij een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar. Wanneer u gaat scheiden, dan dient u hierover afspraken te maken met elkaar. Hieronder leggen wij het voor u uit.

1. Ouderdomspensioen

Ouderdomspensioen voorziet in een uitkering ná het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (meestal 65-67 jaar).

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding
Wanneer u gaat scheiden, dan is de hoofdregel dat u het tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen moet verdelen. U kunt daarvan ook afwijken, bijvoorbeeld in de akte huwelijksvoorwaarden of in het kader van de echtscheiding.

Tijdig melding doen van de scheiding
Het is belangrijk dat u het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking informeert over de scheiding. Hiervoor kunt u gebruik maken van het standaardformulier dat de Rijksoverheid ter beschikking stelt. U vindt het betreffende formulier op de volgende pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/documenten/formulieren/2016/10/26/formulier-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-ouderdomspensioen

Afstand doen van pensioenverevening
U kunt bij een scheiding over en weer afstand doen van pensioenverevening. U kunt dit vastleggen in een echtscheidingsconvenant. U dient hierover het pensioenfonds of pensioenverzekeraar wel te informeren.

Wilt u meer weten over ouderdomspensioen, of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

Veelgestelde Vragen

Ja. Het uitgangspunt is dat het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, bij een echtscheiding bij helfte wordt verdeeld tussen beide echtgenoten. U kunt hiervan afwijken, bijvoorbeeld in de akte huwelijksvoorwaarden of in het kader van een echtscheiding.

2. Bijzonder partnerpensioen

Bijzonder partnerpensioen is iets anders dan ouderdomspensioen. Het bijzonder partnerpensioen voorziet in een uitkering bij overlijden van uw ex-partner. Of u na scheiding nog steeds recht heeft daarop is afhankelijk van de wijze waarop het partnerpensioen is opgebouwd en van de afspraken die u hierover maakt.

Opgebouwd bijzonder partnerpensioen
Wanneer u gaat scheiden en u heeft tijdens huwelijk bijzonder partnerpensioen opgebouwd, dan komen deze rechten toe aan uw ex-partner.

Op risico-basis verzekerd bijzonder partnerpensioen
Indien u tijdens het huwelijk geen bijzonder partnerpensioen heeft opgebouwd, maar dit op risico-basis heeft verzekerd, dan kan er in het geval van echtscheiding geen aanspraak gemaakt worden op dit partnerpensioen door uw ex-partner.

Tijdig melding doen van de scheiding
Het is belangrijk dat u het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking informeert over de scheiding. Hiervoor kunt u gebruik maken van het standaardformulier dat de Rijksoverheid ter beschikking stelt. U vindt het betreffende formulier op de volgende pagina: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/scheiden/documenten/formulieren/2016/10/26/formulier-mededeling-van-scheiding-in-verband-met-verdeling-van-ouderdomspensioen

Afstand doen van bijzonder partnerpensioen
U kunt bij een scheiding over en weer afstand doen van bijzonder partnerpensioen. U kunt dit vastleggen in een echtscheidingsconvenant. U dient hierover het pensioenfonds of pensioenverzekeraar wel te informeren.

Wilt u meer weten? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

Veelgestelde vragen

over de Zorgregeling voor kinderen

3. Ouderlijk gezag bepalen(scheiden / overlijden)

Ouderlijk gezag betekent dat u als ouder de wettelijke vertegenwoordiger van uw kind bent. U bent daarmee verantwoordelijk voor
zijn / haar verzorging, opvoeding, spullen en geld.

Bij een scheiding
Na de scheiding houdt u allebei het ouderlijk gezag over uw kind. Dit betekent dat u belangrijke beslissilgen over uw kind samen moet nemen. Het is van belang dat u afspraken maakt over het kind en deze ook schriftelijk vastlegt. Hiertoe dient een ouderschapsplan.
Als u niet allebei het ouderlijk gezag wilt of kunt behouden, dan kunt u de rechter vragen om het gezag aan één van de ouders toe te wijzen. De rechter bepaalt dan uiteindelijk wie van u het gezag krijgt.

Bij overlijden
Als u samen het ouderlijk gezag uitoefent en een van u overlijdt, dan krijgt de andere ouder automatisch het eenhoofdig gezag
over het kind. Komt u allebei te overlijden, dan benoemt de rechter een voogd. U kunt in uw testament bepalen wie er als voogd
benoemd moet worden. U kunt dit ook laten aantekenen in het gezagsregister bij de rechtbank.
als u alleen het ouderlijk gezag heeft en u overlijdt, dan bepaalt de rechter wie voortaan het gezag krijgt. U kunt in uw testament
bepalen wie er als voogd benoemd moet worden. Maar als de andere ouder binnen één jaar vraagt om met het ouderlijk gezag
belast te worden, dan heeft hij/zij de voorkeur boven de aangewezen voogd.

Wilt u meer weten? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

De ideale combinatie
Advocaat & Mediation
Vaste prijs 2850,-

Scheiden is een emotioneel zwaar en juridisch
complex. Echtscheidingsadvocaat & mediation is
de ideale combinatie en meestal voordeliger.

✅ Efficient: Alle afspraken in 1 keer
✅ Vaak vergoed door de verzekering
✅ 2 tot 4 gesprekken van 2 uur
✅ Met echtscheidingsconvenant
✅ Met ouderschapsplan

Over Ons
Een klein kantoor
Met specialistische kennis

Erf- en familierecht wordt steeds
ingewikkelder. Om de juiste
kwaliteit te bieden hebben we ons
gespecialiseerd. Als klein kantoor
in de regio Utrecht kunnen we de
persoonlijke aandacht bieden die
u nodig heeft.

Kom gerust eens langs op ons
spreekuur. Elke maandag van 17.00
tot 18.30 uur.

Online spreekuur
Stel direct uw vraag
Over ouderschapsplan, zorgregeling & ouderlijk gezag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat. Rechtsonder op de pagina
✅ Hoe krijg ik informatie over de erfenis?
✅ Anoniem
✅ Kosteloos & vrijblijvend

chatbox

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.