Heeft uw een vraag? neem contact met ons op

    • Advocatenkosten, zijn deze fiscaal aftrekbaar?
    • Ja en nee. Of advocatenkosten fiscaal aftrekbaar zijn hangt af van de soort werkzaamheden die de advocaat verricht. In een echtscheidingsprocedure zijn de advocatenkosten die gemoeid zijn met verkrijging of behoud van alimentatie fiscaal aftrekbaar. De kosten die de alimentatiebetaler maakt in verband daarmee zijn  niet aftrekbaar. Ook andere werkzaamheden in een echtscheidingsprocedure zijn niet fiscaal aftrekbaar.

      Deze vraag wordt weergegeven op de pagina: Partneralimentatie