Heeft uw een vraag? neem contact met ons op

    • Ik heb een erfenis ontvangen. Heeft mijn ex recht op een deel daarvan?
    • U mag de erfenis zelf houden als u in beperkte gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk ná 1 januari 2018). Wanneer u in algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd (huwelijk vóór 1 januari 2018), dan mag u de erfenis alleen zelf houden als daarop een uitsluitingsclausule van toepassing is. Is dit niet het geval, dan valt de erfenis in de huwelijksgoederengemeenschap en moet u deze, of wat ervan nog over is, bij scheiding bij helfte verdelen.

      Deze vraag wordt weergegeven op de pagina's: Beperkte gemeenschap van goederen, Algehele gemeenschap van goederen