Kinderalimentatie

Kinderalimentatie Zo heeft u het goed geregeld.

Gaat u scheiden en heeft u een of meer kinderen? Dan moet u samen een financiële regeling treffen voor de verzorging en opvoeding van uw kind: de kinderalimentatie. Wij kunnen u hierbij helpen.

Kinderalimentatie

Hoogte van de kinderalimentatie
De hoogte van de kinderalimentatie stellen we vast aan de hand van twee belangrijke pijlers, te weten: behoefte en draagkracht. Eerst bekijken we wat het kind kost (behoefte) en vervolgens bepalen we hoeveel elk van de ouders daaraan kan bijdragen (draagkracht).

Behoefte
Het NIBUD heeft een systeem ontwikkeld om de behoefte van het kind te berekenen. Daarbij heeft het gegevens van het CBS gebruikt over het netto besteedbaar gezinsinkomen van de ouders, de leeftijd van het kind en het aantal kinderen dat tot het gezin behoort.

Deze gegevens zijn verwerkt in tabellen die globaal de behoefte uitdrukken in een geldbedrag. Download de Behoeftetabel-2019.

Zijn er bijzondere kosten, zoals een gehandicapt kind, kosten van topsport, privélessen of extra hoge schoolgelden, dan passen we het bedrag van de behoefte daarop aan. Dat geldt ook als er kosten zijn voor kinderopvang.

Draagkracht
Als we de behoefte van het kind hebben vastgesteld, bepalen we de draagkracht van beide ouders. Hiervoor gebruiken we de zogenoemde draagkrachttabel, die gebaseerd is op het netto besteedbaar inkomen van de ouder. De draagkrachttabel houdt geen rekening met de daadwerkelijke kosten van levensonderhoud, maar met een vast bedrag. Download de Draagkrachttabel-2019.

Draagkrachtvergelijking
Vervolgens vergelijken we de draagkracht van beide ouders. Zo kunnen we bepalen hoe hoog ieders aandeel in de kosten van het kind moet worden.

Zorgkorting
Van het alimentatiebedrag kan tot slot ook nog `zorgkorting’ af gaan. In principe geldt: hoe meer het kind verblijft bij de alimentatiebetalende ouder, hoe hoger de korting. De percentages bedragen vaak 15%, 25% of 35%.

Kinderalimentatie tot 21 jaar

De alimentatieplicht geldt voor kinderen tot 21 jaar. Als een kind tussen 18 en 21 jaar werkt of studiefinanciering krijgt, kan de hoogte van de kinderalimentatie naar beneden worden bijgesteld. Wanneer het kind werkt, dan heeft dit ook invloed op de hoogte van de kinderalimentatie. Deze wordt dan lager vastgesteld. Het kind kan echter niet gedwongen worden om te gaan werken.

Wettelijke indexering kinderalimentatie
De overheid past jaarlijks de alimentatiebedragen aan aan de loonstijgingen. Dit noemen we indexering van alimentatie. In november stelt de overheid het percentage vast waarmee de bedragen voor kinderalimentatie op 1 januari van het nieuwe jaar stijgen. In 2019 is dit 2%.

Voorrang boven partneralimentatie
Kinderalimentatie heeft wettelijk voorrang boven partneralimentatie. Dit betekent dat bij een scheiding eerst gekeken wordt of de ouder draagkracht heeft voor betaling van kinderalimentatie. Pas daarna wordt gekeken of hij/zij daarnaast nog draagkracht heeft voor betaling van partneralimentatie.

Niet-betaling kinderalimentatie
Als uw ex-partner de kinderalimentatie niet betaalt, kunt u de hulp inroepen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). Dit is kosteloos. Zie www.lbio.nl.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.