Zorgregeling

Zorgregeling voor de kinderen

Bij een scheiding moeten de ouders afspraken met elkaar maken over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken. Dit wordt ook wel de zorgregeling genoemd.

Rechten en plichten
Uitgangspunt is dat beide ouders het recht en de plicht hebben op omgang met hun kind. De ouders moeten in onderling overleg een regeling vaststellen. Lukt hun dat niet, dan kunnen zij de rechter vragen om een regeling vast te stellen.

Omvang zorgregeling
De ouders mogen samen met de kinderen zelf bepalen hoe de zorgregeling eruitziet. Ze kunnen een ‘standaard’ weekendregeling afspreken waarbij het kind van vrijdag tot en met zondag bij een van de ouders verblijft, maar veel vaker spreken ouders een veel ruimere regeling af waarbij het kind ook doordeweeks of gedurende een langere periode bij de ene of de andere ouder verblijft.

Co-ouderschap

Veel ouders willen co-ouderschap. Dit betekent dat zij allebei intensief bij de zorg van het kind betrokken blijven en de zorg- en opvoedingstaken zo gelijk mogelijk verdelen. Dit houdt in dat het kind ongeveer even lang bij de ene als bij de andere ouder is. De ouders kunnen zelf bepalen hoe ze dit indelen. Een week bij de ene en de week daarop bij de andere ouder is een van de mogelijkheden.

Voorwaarde co-ouderschap
De belangrijkste voorwaarde voor het slagen van een co-ouderschap is dat de ouders goed overleggen en goede afspraken met elkaar kunnen maken. Ook de mening van het kind is belangrijk. Naarmate het kind ouder wordt, zal het steeds meer zelf willen bepalen bij welke ouder het verblijft en wanneer.

Inspraak minderjarig kind
De ouders moeten hun kind betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Uiteindelijk bent u als ouders niet verplicht om aan de wensen van uw kind gevolg te geven. De eindbeslissing is aan u beiden of, als u er samen niet uitkomt, aan de rechter. De rechter zal het kind horen als het twaalf jaar of ouder is en kan met zijn/haar wensen rekening houden. De rechter beslist uiteindelijk zelf.

Veelgestelde vragen over de zorgregeling voor de kinderen

Nee, beide ouders moeten dit willen. Wel kan de rechter een zorgregeling vaststellen die daaraan vergelijkbaar is. De rechter zal daarbij een belangenafweging maken en vooral kijken naar het belang van het kind.

Als u het samen niet eens kunt worden over een zorgregeling, dan zal de rechter deze vaststellen. Is het kind twaalf jaar of ouder, dan krijgt het van de rechter een uitnodiging voor een gesprek of het sturen van een brief. Het kind is niet verplicht om daaraan gevolg te geven, maar het kan met een gesprek of brief wel aangeven wat hij/zij het liefst wil, zodat de rechter daarmee rekening kan houden bij zijn beslissing.

U moet uw kind betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Uiteindelijk bent u als ouders niet verplicht om aan de wensen van uw kind gevolg te geven. De eindbeslissing is aan u beiden of, als u er samen niet uitkomt, aan de rechter. De rechter zal het kind horen als het twaalf jaar of ouder is en kan met zijn/haar wensen rekening houden. De rechter beslist uiteindelijk zelf.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.