Recht op informatie van een legitimaris

Recht op informatie van een legitimaris

Een legitimaris
De legitimaris heeft het recht op inzage in alle stukken die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie. Ook heeft hij recht op afschriften daarvan. De betrokken erfgenamen en eventuele executeur(s) zijn op grond van de wet verplicht om deze informatie te verstrekken.

Financiele gegevens
De legitieme portie kan niet berekend worden zonder dat alle financiële gegevens van de erflater op tafel liggen. De legitimaris beschikt echter niet altijd over deze informatie. Hij kan hier dan om vragen.

De legitimaris kan bijvoorbeeld vragen om afgifte van IB-aangiften van de erflater, van bankafschriften, van polissen, van notariële akten, van koopovereenkomsten, etc.

Verplicht tot informatieverstrekking

De erfgenamen en de eventuele executeur(s) moeten de legitimaris alle informatie verstrekken die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie. Wanneer de erflater tijdens zijn leven giften heeft gedaan, heeft de legitimaris soms ook recht op informatie over deze giften van de personen die deze giften hebben ontvangen.

Informatie wordt niet verstrekt
Wanneer de legitimaris de door hem gevraagde informatie niet krijgt of niet volledig krijgt, dan kan hij de hulp van de kantonrechter inschakelen om deze informatie alsnog te verkrijgen. Hij kan de kantonrechter vragen om betrokkenen te horen. Ook kan hij de rechter vragen om een opdracht aan de erfgenamen of executeur(s) te geven tot het maken van een boedelbeschrijving. Ten slotte kan een legitimaris indien nodig de rechtbank vragen om een vereffenaar te benoemen.

Veelgestelde vragen over recht op informatie van legitimaris

Ja, de legitimaris heeft recht op alle informatie die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie.

De legitimaris moet de informatie opvragen bij de erfgenamen en/of eventuele executeur(s). Wanneer er sprake is van giften door de erflater gedaan voorafgaand aan zijn overlijden, heeft de legitimaris zelfs ook het recht om informatie over deze giften op te vragen bij degene die de betreffende gift heeft ontvangen.

De legitimaris heeft recht op alle informatie die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie, waaronder IB-aangiften, bankafschriften, polissen, notariele akten, koopovereenkomsten, etc.

Ja, de erfgenamen zijn verplicht om de legitimaris alle informatie te geven die hij nodig heeft voor berekening van zijn legitieme portie.

Wanneer de erfgenamen weigeren om informatie te geven, dan kan de legitimaris de kantonrechter vragen om hen te horen of om hen een boedelbeschrijving te laten maken. Ook kan de rechtbank een vereffenaar benoemen.

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.