Mediation

Mediation. Zo heeft u het samen goed geregeld.

Wat mediation is en wat een erkende advocaat-mediator voor u kan betekenen, leggen wij u op deze pagina uit.

1. Scheidingsmediation

Bij scheidingsmediation overlegt u samen, onder professionele begeleiding van een advocaat die tevens mediator is, over de afwikkeling van uw echtscheiding. Daarbij zoekt u zelf naar oplossingen en gaat de mediator met u samen na of deze oplossingen voor ieder van u aanvaardbaar zijn en of ook juridisch haalbaar. De gemaakte afspraken worden door de advocaat-mediator vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan. Daarna wordt de procedure bij de rechtbank alleen nog schriftelijk door ons afgerond.

Hieronder zetten wij de voordelen van scheidingsmediation voor u op een rij:

✅ Efficiënt. Alle afspraken in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan
✅ Bewaking van het evenwicht tussen partijen
✅ Vaak vergoed door de verzekering
✅ 2 tot 4 gesprekken van 2 uur
✅ De advocaat-mediator is het beste op de hoogte van de wettelijke regels
✅ De advocaat-mediator is onpartijdig
✅ De mediation is vertrouwelijk
✅ De mediation is vrijwillig
✅ De mediation is goedkoper dan scheiden met twee advocaten
✅ De oplossing is meestal duurzamer
✅ Onderlinge verhoudingen achteraf minder beschadigd

Wilt u meer weten over scheidingsmediation? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

Veelgestelde vragen over echtscheidingsmediation

Ja, wanneer u kinderen heeft die nog minderjarig zijn dient u samen een ouderschapsplan te maken. De echtscheidingsmediator helpt u daarbij.

Ja. De advocaat-mediator is op de hoogte van de wettelijke regels aangaande alimentatie en kan berekeningen maken op basis van uw inkomsten en vermogenspositie.

Ja, de advocaat-mediator is bij uitstek op de hoogte van de wettelijke regels die daarvoor gelden. Ook weet hij om te gaan met de gevolgen van eventuele huwelijkse voorwaarden.

Ja, ons kantoor is ook gespecialiseerd in complexe boedelverdelingen waarbij ook sprake is van bv's en de waardering van bedrijven.

Ja, juist. De echtscheidingsmediator bewaakt het evenwicht in het overleg en zorgt ervoor dat ieder van u volledig tot zijn recht komt.

2. Overlegscheiding

Bij een overlegscheiding overlegt u samen, onder professionele begeleiding van niet alleen een mediator, maar ook van andere deskundigen, over de afwikkeling van uw echtscheiding. Bij dit overleg zijn de beide advocaten van ieder van u betrokken. Wanneer er behoefte is aan deskundige hulp van bijvoorbeeld fiscalisten, accountants, therapeuten etc. dan schuiven deze, in overleg met de mediator en wanneer u het daarover eens bent, ook aan bij de mediationtafel.

Hieronder zetten wij de voordelen van de overlegscheiding voor u op een rij:

✅ Efficiënt en ter voorkoming van rechterlijke procedures
✅ Alle afspraken in een echtscheidingsconvenant en/of ouderschapsplan
✅ Bewaking van het evenwicht tussen partijen
✅ Deskundige hulp vanuit diverse disciplines
✅ Vrijwillig
✅ Vertrouwelijk
✅ Oplossing is meestal duurzamer
✅ Onderlinge verhoudingen achteraf minder beschadigd

Veelgestelde vragen over de overlegscheiding

Wanneer u met uw partner nog 'on speaking terms' bent, en wanneer u vertrouwen heeft in deskundigheid van anderen en bereid bent om adviezen over de verdere afwikkeling serieus te nemen, is deze vorm van scheiden zeker te overwegen.

Ja. Dit is juist de bedoeling. Immers, een echtscheidingsconvenant is niet anders dan een overeenkomst tussen u beiden waarin alle afspraken in het kader van de echtscheiding en de afwikkeling daarvan worden vastgelegd.

Nee dit is niet nodig. Als alle zaken geregeld zijn en er een convenant is getekend, kunnen de advocaten de echtscheiding bij de rechtbank schriftelijk formaliseren. Daar komt dan geen zitting aan te pas.

Ja, ons kantoor is ook gespecialiseerd in complexe echtscheidingen waarbij ook sprake is van aandelen in bedrijven die gewaardeerd en zo nodig verdeeld moeten worden.
In dergelijke gevallen kan de deskundigheid van aanwezige fiscalisten en accountants van groot belang zijn.

Ja, juist. De mediator bewaakt de voortgang van het overleg en zorgt ervoor dat ieder van u volledig tot zijn recht komt.
Desgewenst schuiven ook aan gedragsdeskundigen om alle betrokkenen in dit overleg te begeleiden.

Wilt u meer weten over de overlegscheiding? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

3. Nalatenschapsmediation

Bij een nalatenschapsmediation overlegt u samen met alle betrokkenen, onder professionele begeleiding van een advocaat die tevens mediator is, over de afwikkeling van de erfenis. Met behulp van de advocaat-mediator zoekt u naar oplossingen voor het geschil. De advocaat-mediator gaat voor ieder van u na of de oplossingen aanvaardbaar zijn en ook of deze juridisch haalbaar zijn. De gemaakte afspraken kunnen door de advocaat-mediator worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst waarmee een gerechtelijke procedure voorkomen wordt.

Hieronder zetten wij de voordelen van nalatenschapsmediation voor u op een rij:

✅ Voorkomen van een gerechtelijke procedure
✅ Efficiënt. Alle afspraken in een vaststellingsovereenkomst
✅ Bewaking van het evenwicht tussen partijen
✅ De advocaat-mediator is het beste op de hoogte van de wettelijke regels
✅ De advocaat-mediator is onpartijdig
✅ De mediation is vertrouwelijk
✅ De mediation is vrijwillig
✅ De mediation is goedkoper dan een gerechtelijke procedure
✅ Onderlinge verhoudingen achteraf minder beschadigd

Veelgestelde vragen over nalatenschapsmediation

Ja, onze advocaat-mediators zijn tevens erfrechtspecialisten. Dit betekent dat zij op de hoogte zijn van de wettelijke regels die op de erfenis van toepassing zijn. Zij kunnen u daarover goed informeren en kunnen bemiddelen bij het vinden van oplossingen.

Ja, dit is wel degelijk mogelijk. Zeker omdat mensen die onterfd zijn vaak recht hebben op een legitieme portie.

Ja, juist. Immers de mediator bewaakt het proces. Hij/zij let er op dat alle partijen voldoende tot hun recht komen en gelijkwaardig worden behandeld.

Wilt u meer weten over nalatenschapsmediation, of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.