Over ons

Denkt u ook dat goede advocaten alleen werken bij grote kantoren?

Het Rond Advocaten is een klein advocatenkantoor in Zeist dat zich alleen bezighoudt met het familierecht en het erfrecht.

Wij hebben een aantal jaren geleden voor deze formule gekozen, omdat deze rechtsgebieden steeds ingewikkelder worden en daarvoor specialistische kennis onmisbaar is. Doordat wij een klein kantoor zijn, zijn wij goed bereikbaar en laagdrempelig. Wij kunnen daardoor ook échte aandacht geven aan en betrokkenheid tonen bij onze cliënten. Daarmee onderscheiden wij ons van de grote advocatenkantoren in de Randstad. Gelukkig krijgen wij dit ook van onze cliënten terug.

Wij werken vaak voor ondernemers en/of hun partners of nabestaanden. Wij kennen dan ook de specifieke bedrijfsmatige problemen bij de afwikkeling van een echtscheiding of een nalatenschap, waarbij grotere financiële belangen zijn gemoeid.

Geertjan Gussenhoven

Geertjan Gussenhoven is sinds 1995 gespecialiseerd advocaat en mediator in het familie- en erfrecht. Hij is lid van de vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Geertjan houdt zich met name bezig met complexe echtscheidingen en heeft een brede ervaring met de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden, verdelingen, alimentatiekwesties en erfrechtelijke zaken. Onder zijn cliënten bevinden zich veel ondernemers en vrije beroepsbeoefenaren.

Geertjan blijft up-to-date door het volgen van diverse cursussen en opleidingen. Zo heeft hij recentelijk nog de specialisatieopleiding Erfrecht van de vFAS met succes afgerond.

Geertjan is binnen diverse maatschappelijke organisaties actief. Ook was hij jarenlang actief lid van de Raad van Toezicht van de Nederlandse Orde van Advocaten in het arrondissement Utrecht.

Hij is getrouwd en vader van drie zonen. In zijn vrije tijd zit hij veel op de racefiets en mountainbike. Hij reist graag en is liefhebber van moderne kunst.

Geertjan Gussenhoven, advocaat en mediator
gussenhoven@hetrondadvocaten.nl
06-53171046

Corine Waanders

Corine Waanders is sinds 2008 als advocaat werkzaam. Zij heeft zich sindsdien gespecialiseerd in het familie- en erfrecht en is aangesloten bij de vereniging van Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS).

Corine is een gedreven advocate met hart voor de zaak. Zij begeleidt en ondersteunt haar cliënten in zaken waarin niet alleen juridische aspecten een rol spelen, maar ook veel emoties. Cliënten waarderen haar omdat zij doortastend en oplossingsgericht is. Daarnaast beschikt zij over een uitstekend juridisch en cijfermatig inzicht.

Door het volgen van diverse cursussen en opleidingen blijft Corine up-to-date. Zo heeft recentelijk nog een meerjarige specialisatieopleiding van de vFAS afgerond.

Naast haar werk in de advocatuur is Corine maatschappelijk betrokken als bestuurder bij netwerkvereniging Zakelijk Zeist Onderneemt! (ZZO!). Verder is zij adviseur bij de Stichting Rechtswinkel Zeist.

Na kantoortijd springt Corine vaak op de fiets om een rondje te maken op haar racefiets of mountainbike. Ook bezoekt zij graag kunstbeurzen en musea in binnen- en buitenland.

Corine Waanders, advocaat en mediator
waanders@hetrondadvocaten.nl
06-42318495

Welke zaken behandelen wij?

Wij behandelen uitsluitend familie- en erfrechtzaken. Wanneer partijen niet tot overeenstemming komen, komt de zaak voor de rechter. De meeste uitspraken worden niet gepubliceerd. Alleen die uitspraken die van bijzonder belang zijn voor de rechtspraktijk, worden gepubliceerd op de website van de Raad voor de Rechtspraak. Hier vindt u enkele gepubliceerde uitspraken waarbij wij betrokken waren als advocaat.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 12 juli 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:6469:

Vader blijft belast met het eenhoofdig gezag over het minderjarig kind. Er is sprake van een onaanvaardbaar risico dat minderjarig kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen.

Rechtbank Den Haag 3 juli 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:7982:

Echtscheiding met internationale aspecten (IPR). Partijen zijn in Nederland getrouwd en hebben daarna in Andorra en Maleisië gewoond. De echtscheiding wordt uitgesproken naar Nederlands recht. Op het verzoek tot vaststelling kinderalimentatie wordt het Nederlands recht van toepassing verklaard. Op het verzoek van de vrouw tot vaststelling van partneralimentatie is het recht Maleisië van toepassing. De vermogensrechtelijke afwikkeling geschiedt naar het recht van Andorra.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 27 februari 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:1941:

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden. Uitleg bij huwelijksvoorwaarden geregelde verrekenverplichting. Vermenging erfenissen en schenkingen op bankrekening. Belastinglatenties in verband met uitkering of afkoop polissen. Te verrekenen vermogen omvat niet de rekening-courantschuld (waarmee kosten gezamenlijke huishouding zijn betaald).

Rechtbank Midden-Nederland 16 februari 2018, ECLI:NL:RBMNE:2018:589:

Afwijzing verzoek van de vrouw tot vaststelling van partneralimentatie. Vrouw heeft verzoek onvoldoende onderbouwd. Verzoeken tot verdeling huwelijksgoederengemeenschap en tot betaling van een bruidsgave worden pro forma aangehouden.

Gerechtshof Den Haag 12 oktober 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:3126:

Gezamenlijk gezag wordt gehandhaafd, ondanks communicatieproblemen ouders.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 28 juni 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:5234:

Partneralimentatie van € 950,00 bruto per maand wordt verhoogd naar € 4.843,00 bruto per maand. Verzoeken van de man tot limitering/beperking alimentatieduur worden afgewezen.

Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2016:2214:

Levenslange partneralimentatie met een niet-wijzigingsbeding blijft in stand. Er is sprake van een wijziging die, in de verhouding tussen partijen, voor rekening en risico van de man dient te blijven.

Rechtbank Midden-Nederland 28 augustus 2015, ECLI:NL:RBMNE:2015:6244:

Erfrecht. Art. 4:204 lid 1 sub b BW. Verzoek benoeming vereffenaar toegewezen. Benoeming vereffenaar moet wel gepubliceerd worden in de Staatscourant en in een dagblad. Publicatie conform de Aanbeveling van het LOVCK van 1 juni 2015.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 21 mei 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:3651:

Verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling tussen grootouders en minderjarig kind wordt na verzet van vader afgewezen, omdat deze niet in het belang van het minderjarig kind is.

Rechtbank Noord-Nederland 25 maart 2015, ECLI:NL:RBNNE:2015:2366:

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden met finaal verrekenbeding. Methode waardering aandeel VOF.

Wij zijn aangesloten bij de vFAS, maar wat doet een vFAS advocaat nu eigenlijk?

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.