menu

Pensioen

Wat spreek je af over pensioen?

Ouderdomspensioen

Wanneer u gaat scheiden, dan is de hoofdregel dat u het tijdens huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen moet verdelen. Ouderdomspensioen voorziet in een uitkering ná het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (meestal 67 jaar).

Meer lezen
Moet ik bij echtscheiding mijn pensioen delen met mijn ex-partner?
Ja. De hoofdregel is dat u het tijdens huwelijk opgebouwde pensioen moet verdelen bij de echtscheiding. U kunt hiervan afwijken, bijvoorbeeld in de akte huwelijksvoorwaarden of in het kader van de echtscheiding.
Wie informeert de pensioenuitvoerder(s) na de echtscheiding?
U moet dan zelf doen binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking. U kunt daarvoor gebruik maken van het standaardformulier dat de Rijksoverheid ter beschikking stelt.

Hoe moet bij echtscheiding worden omgegaan met het ouderdomspensioen?

Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS)

De Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (Wet VPS) regelt op welke wijze bij een echtscheiding met het ouderdomspensioen moet worden omgegaan.

Hoofdregel

De hoofdregel is dat alleen het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen moet worden verevend, verdeeld dus. Dat betekent dat op het moment dat degene die het ouderdomspensioen heeft opgebouwd met pensioen gaat, de pensioenuitvoerder de helft van het tijdens huwelijk opgebouwde pensioen aan de ex-partner zal uitbetalen.

Afwijken van de hoofdregel

In onderling overleg kunt u afwijken van de wet. Zo kunt u met elkaar afspreken dat ieder zijn/haar eigen pensioen behoudt. Ook kunt u een andere verdeling dan een verdeling bij helfte van het ouderdomspensioen met elkaar overeenkomen.

Tijdig melding doen van de echtscheiding

Het is belangrijk dat u het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking informeert over de scheiding. Hiervoor kunt u gebruik maken van het standaardformulier dat de Rijksoverheid ter beschikking stelt.

1/4

Bijzonder partnerpensioen

Wanneer u gaat scheiden en u heeft tijdens huwelijk bijzonder partnerpensioen opgebouwd, dan komen deze rechten toe aan uw ex-partner. Het bijzonder partnerpensioen voorziet in een uitkering bij overlijden van uw ex-partner.

Meer lezen
Wat is het verschil tussen ouderdomspensioen en bijzonder partnerpensioen?
Als uw partner overlijdt, vervalt zijn/ haar ouderdomspensioen. Daarvoor in de plaats ontvangt u als nabestaande partnerpensioen. Bent u inmiddels van uw partner gescheiden, dan kunt u recht hebben op een deel van het partnerpensioen dat hij of zij heeft opgebouwd.
Op welk deel van het bijzonder partnerpensioen heb ik recht als er sprake is van een nieuwe partner?
Als uw ex-partner voor of tijdens het huwelijk partnerpensioen heeft opgebouwd en geen andere partner heeft gehad, dan heeft u recht op het volledige opgebouwde partnerpensioen tot aan datum van de echtscheiding. Het partnerpensioen dat uw ex-partner daarna heeft opgebouwd, komt ten gunste van een eventuele nieuwe partner.

Hoe moet bij echtscheiding worden omgegaan met het bijzonder partnerpensioen?

De Pensioenwet

De Pensioenwet regelt op welke wijze bij echtscheiding met het bijzonder partnerpensioen moet worden omgegaan.

Hoofdregel

Volgens de hoofdregel komt het voor en tijdens het huwelijk opgebouwde bijzonder partnerpensioen toe aan uw ex-partner.

Afwijken van de hoofdregel

U kunt bij een scheiding over en weer afstand doen van bijzonder partnerpensioen. U kunt dit vastleggen in een echtscheidingsconvenant. U dient hierover het pensioenfonds of pensioenverzekeraar wel te informeren.

Op risicobasis verzekerd bijzonder partnerpensioen

Indien u tijdens het huwelijk geen bijzonder partnerpensioen heeft opgebouwd, maar dit op risicobasis heeft verzekerd, dan kan er in het geval van echtscheiding geen aanspraak gemaakt worden op dit partnerpensioen door uw ex-partner.

 

Tijdig melding doen van de echtscheiding

Het is belangrijk dat u het pensioenfonds of de pensioenverzekeraar binnen twee jaar na inschrijving van de echtscheidingsbeschikking informeert over de scheiding. Hiervoor kunt u gebruik maken van het standaardformulier dat de Rijksoverheid ter beschikking stelt.

1/5

Meer informatie?