Tarieven – Het Rond Advocaten Zeist

Er zijn verschillende manieren waarop u met ons kantoor afspraken over tarieven kunt maken.

Uurtarief

De werkzaamheden worden verricht op basis van een uurtarief.

De hoogte van het uurtarief is afhankelijk van de aard van de zaak en de daarbij spelende belangen of andere factoren, waaronder de spoedeisendheid van de kwestie en internationale kwesties.

In een eerste kennismakingsgesprek wordt hier uitdrukkelijk bij stilgestaan en wordt het uurtarief in overleg met u nader overeengekomen.

Externe kosten

Externe kosten zoals griffierechten en deurwaarderskosten zijn niet in het uurtarief begrepen en worden altijd één op één doorbelast. Uiteraard worden deze kosten eerst gemaakt nadat hierover overleg met u is gevoerd en u daarmee akkoord bent.

Geen kantoorkosten

Kantoorkosten worden niet in rekening gebracht.

Vaste prijs afspraken

Vaste prijs afspraken zijn mogelijk. Deze kunnen worden gemaakt nadat wij met u het geschil hebben besproken en een inschatting kunnen maken van de tijd die met de behandeling daarvan gemoeid is.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!