Verdeling Nalatenschap

De verdeling van de nalatenschap. Zo heeft u het goed geregeld. 

De verdeling van de nalatenschap is niets anders dan dat de erfgenamen afspreken wie wat uit de nalatenschap krijgt. Wanneer de erfgenamen daar samen niet uitkomen, kan de verdeling ook door de rechter worden vastgesteld. Hoe dit werkt, zetten wij voor u op een rij. 

1. Verdeling van de nalatenschap

De verdeling van de nalatenschap is niets anders dan dat de erfgenamen afspreken wie wat uit de nalatenschap krijgt. Wanneer de erfgenamen daar samen niet uitkomen, kan de verdeling ook door de rechter worden vastgesteld.

Peildatum
De peildatum voor de omvang van de nalatenschap is het moment direct na overlijden. Alles wat er op dat moment is, moet worden verdeeld.
Iets anders is de peildatum voor de waardering van de goederen van de nalatenschap. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde op het moment dat de verdeling ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Moment van verdeling
Op het moment dat alle bezittingen en schulden van de nalatenschap bekend zijn, kan overgegaan worden tot verdeling van de nalatenschap. Dit betekent dat eerst een boedelbeschrijving moet plaatsvinden.

Betrokkenen bij de verdeling
Wie wat krijgt staat in het testament. Wanneer er geen testament is, dan bepaalt de wet welk deel ieder krijgt. Bij de verdeling van de nalatenschap moeten alle erfgenamen worden betrokken. De verdeling is anders niet geldig. Wanneer een van de erfgenamen niet wil meewerken aan de verdeling, dan kan de rechter gevraagd worden om de verdeling alsnog vast te stellen. De niet-meewerkende erfgenaam kan dan worden veroordeeld tot medewerking.

Veelgestelde vragen over de verdeling van de nalatenschap

De verdeling van de nalatenschap betekent dat de erfgenamen afspreken wie wat uit de erfenis krijgt.

Bij de verdeling van de nalatenschap moeten alle erfgenamen worden betrokken. De legitimaris is geen erfgenaam en behoeft dan ook niet bij de verdeling te worden betrokken.

Een legitimaris is geen erfgenaam. Hij is dus ook geen partij bij de verdeling. Hij heeft een vordering op de nalatenschap.

U kunt een vordering tot verdeling instellen bij de rechter. De rechter kan dan zelf bepalen hoe de verdeling moet plaatsvinden. De erfgenamen zijn hieraan dan gebonden.

Wilt u meer weten over de verdeling of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

2. Verdeling door de rechter

Wanneer erfgenamen het niet eens kunnen worden over de verdeling van de nalatenschap, kunnen zij een vordering tot verdeling instellen bij de rechter. U kunt dat niet zelf doen en heeft hiervoor een erfrechtadvocaat nodig. Deze zal dan in overleg met u een zogenoemde ‘dagvaarding’ opstellen en deze door de deurwaarder aan alle betrokkenen bij de verdeling laten betekenen. De procedure begint dan. De vordering tot verdeling kan te allen tijde worden ingesteld. Deze vordering verjaart nooit.

De rechter zal vervolgens de verdeling vaststellen. De erfgenamen zijn hieraan dan gebonden. Wanneer de rechter de verdeling vaststelt, moet nog wel levering plaatsvinden. Bij registergoederen, zoals een woning, moet er bijvoorbeeld nog een notariële akte worden opgesteld.

De rechter kan de erfgenamen ook naar een mediator verwijzen. De mediator zal dan samen met de erfgenamen proberen om alsnog tot een verdeling van de nalatenschap te komen waar eenieder zich in kan vinden.

Veelgestelde vragen over verdeling door de rechter

Wanneer u er niet uitkomt met de andere erfgenamen, dan kunt u een mediator inschakelen. Ook kunt u naar de rechter stappen en een vordering tot verdeling instellen.

Hiervoor geldt geen termijn. U kunt ook na vele jaren nog steeds verdeling vorderen. Wanneer u te lang wacht, kan dit wel bewijsproblemen opleveren.

Na de vaststelling van de verdeling door de rechter dient u over te gaan tot uitvoering hiervan. Dit betekent onder meer dat levering dient plaats te vinden. Bij registergoederen, zoals een woning, moet dit via de notaris gebeuren.

Wilt u meer weten over de verdeling door de rechter of heeft u een andere vraag? Bel gerust of maak een afspraak.

Of bel 030 760 44 00

3. Voorschot op de verdeling

Hoofdregel is dat een voorschot op de verdeling van de nalatenschap niet mogelijk is. U krijgt uw erfdeel pas als alle schuldeisers zijn betaald en verdeling kan plaatsvinden.

In uitzonderlijke situaties kan hiervan echter worden afgeweken en kunt u een voorschot op de verdeling van de nalatenschap vragen aan de rechter. Bijvoorbeeld in het geval dat al voldoende duidelijk is dat de nalatenschap ruimschoots positief is en u kunt aantonen dat u dringend verlegen zit om financiële middelen.

Het voorschot kan via een kort geding procedure worden gevraagd aan de rechter. Dit is een snelle en korte procedure waarin binnen enkele weken uitspraak zal worden gedaan. U heeft daarvoor een erfrechtadvocaat nodig.

Willem is alleenstaand en heeft twee kinderen, Anna en Bert.

Willem overlijdt. Anna en Bert zijn de enig erfgenamen.

Willem heeft in zijn testament Anna benoemd tot executeur.

Zijn nalatenschap bestaat uit een woning van € 200.000,00 en een bankrekening van € 100.000,00. Er is één schuldeiser, Y, met een vordering van € 50.000,00. De waarde van de erfenis bedraagt dus € 250.000,00.

Bert verkeert in financiële problemen. Er is sprake van een achterstand in te betalen hypotheekrente van 6 maanden. De bank dreigt met executie van de woning van Bert waarin hij met zijn gezin woont.

Bert verzoekt Anna, in zijn hoedanigheid van executeur, om een voorschot van € 20.000,00 te verlenen op de nalatenschap. Anna weigert dit en vindt dat Bert maar moet wachten totdat de woning is verkocht.

Bert kan de rechter vragen om een voorschot vast te stellen. Immers, zijn belang is groter dan het belang van zijn zus om te wachten totdat de woning is verkocht.

Veelgestelde vragen over voorschot op de verdeling

Eigenlijk kunt u geen voorschot krijgen op uw erfdeel. In bijzondere omstandigheden kan dit soms wel. Dit wanneer u bijvoorbeeld verkeert in een financiële noodsituatie en het geld heel goed kunt gebruiken. Wel moet dan vaststaan dat de nalatenschap in ieder geval ruimschoots voldoende is om alle schuldeisers te voldoen en ook de vorderingen van de andere erfgenamen kunnen worden betaald.

U kunt een voorschot op uw erfdeel krijgen via een kort geding waarin u de rechtbank vraagt om een voorschot vast te stellen.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.