Verdeling door de rechter

Verdeling door de rechter

Wanneer erfgenamen het niet eens kunnen worden over de verdeling, kunnen zij een vordering tot verdeling instellen bij de rechter. De rechter kan dan zelf bepalen hoe de verdeling moet plaatsvinden. De erfgenamen zijn hieraan dan gebonden.

De vordering kan te allen tijde worden ingesteld. Deze vordering verjaart nooit.

Wanneer de rechter de verdeling vaststelt, moet nog wel levering plaatsvinden. Bij registergoederen, zoals een woning, moet er bijvoorbeeld nog een notariële akte worden opgesteld.

De rechter kan de erfgenamen ook naar een mediator verwijzen. De mediator zal dan samen met de erfgenamen proberen om alsnog tot een verdeling van de nalatenschap te komen waar eenieder zich in kan vinden.

Veelgestelde vragen over verdeling door de rechter

Wanneer u er niet uitkomt met de andere erfgenamen, dan kunt u een mediator inschakelen. Ook kunt u naar de rechter stappen en een vordering tot verdeling instellen.

Hiervoor geldt geen termijn. U kunt ook na vele jaren nog steeds verdeling vorderen. Wanneer u te lang wacht, kan dit wel bewijsproblemen opleveren.

Na de vaststelling van de verdeling door de rechter dient u over te gaan tot uitvoering hiervan. Dit betekent onder meer dat levering dient plaats te vinden. Bij registergoederen, zoals een woning, moet dit via de notaris gebeuren.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.