De erfrechtelijke verdeling

De erfrechtelijke verdeling

De verdeling van de nalatenschap betekent dat de erfgenamen afspreken wie wat uit de erfenis krijgt.

Verdeling na afwikkeling
De verdeling van de nalatenschap geschiedt aan het einde van de afwikkeling; eerst moeten alle schulden zijn voldaan en dan pas kan de nalatenschap worden verdeeld.

Betrokkenen bij de verdeling
Bij de verdeling van de nalatenschap moeten alle erfgenamen worden betrokken. De verdeling is anders niet geldig. Wanneer een van de erfgenamen niet wil meewerken aan de verdeling, dan kan de rechter gevraagd worden om de verdeling vast te stellen.

Wie wat krijgt staat in het testament. Wanneer er geen testament is, dan bepaalt de wet welk deel ieder krijgt.

Positie legitimaris
Een legitimaris is geen erfgenaam. Hij is dus ook geen partij bij de verdeling. Hij heeft een vordering op de nalatenschap.

Peildatum

De peildatum voor de omvang van de nalatenschap is het moment direct na overlijden. Alles wat er op dat moment is, moet worden verdeeld.

Iets anders is de peildatum voor de waardering van de goederen van de nalatenschap. Daarbij wordt uitgegaan van de waarde op het moment dat de verdeling ook daadwerkelijk plaatsvindt.

Discussie
De verdeling kan tot veel discussie leiden. Zo kan het zijn dat een deelgenoot met toedeling van bepaalde goederen meer krijgt dan een ander. In een dergelijk geval kan het voorkomen dat de ene deelgenoot weer iets dient te betalen aan de ander uit hoofde van overbedeling.

Ook over de omvang van de nalatenschap kan discussie ontstaan. Welke schulden moeten er nog worden betaald? Welke schenkingen die in het verleden zijn gedaan moeten worden teruggedraaid?

Veelgestelde vragen over de erfrechtelijke verdeling

De verdeling van de nalatenschap betekent dat de erfgenamen afspreken wie wat uit de erfenis krijgt.

Na betaling van alle schulden moet de nalatenschap worden verdeeld tussen de erfgenamen.

Bij de verdeling van de nalatenschap moeten alle erfgenamen worden betrokken. De legitimaris is geen erfgenaam en behoeft dan ook niet bij de verdeling te worden betrokken.

De peildatum voor de omvang van de nalatenschap is het moment direct na het overlijden van de erflater. De peildatum voor de waarde van de nalatenschap is een ander moment, te weten het moment waarop de verdeling daadwerkelijk plaatsvindt. Dit kan dus jaren na het overlijden van de erflater zijn.

De ideale combinatie
Advocaat & Mediation
Vaste prijs 2850,-

Scheiden is een emotioneel zwaar en juridisch
complex. Echtscheidingsadvocaat & mediation is
de ideale combinatie en meestal voordeliger.

✅ Efficient: Alle afspraken in 1 keer
✅ Vaak vergoed door de verzekering
✅ 2 tot 4 gesprekken van 2 uur
✅ Met echtscheidingsconvenant
✅ Met ouderschapsplan

Over Ons
Een klein kantoor
Met specialistische kennis

Erf- en familierecht wordt steeds
ingewikkelder. Om de juiste
kwaliteit te bieden hebben we ons
gespecialiseerd. Als klein kantoor
in de regio Utrecht kunnen we de
persoonlijke aandacht bieden die
u nodig heeft.

Kom gerust eens langs op ons
spreekuur. Elke maandag van 17.00
tot 18.30 uur.

Online spreekuur
Stel direct uw vraag
Over ouderschapsplan, zorgregeling & ouderlijk gezag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat. Rechtsonder op de pagina
✅ Hoe krijg ik informatie over de erfenis?
✅ Anoniem
✅ Kosteloos & vrijblijvend

chatbox

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.