Voorschot op de verdeling

Voorschot op de verdeling

Hoofdregel is dat een voorschot op de verdeling van de nalatenschap niet mogelijk is. U krijgt uw erfdeel pas als alle schuldeisers zijn betaald en verdeling kan plaatsvinden.

In uitzonderlijke situaties kan hiervan echter worden afgewezen en kunt u een voorschot op de verdeling van de nalatenschap vragen aan de rechter. Bijvoorbeeld in het geval dat al voldoende duidelijk is dat de nalatenschap ruimschoots positief is en u kunt aantonen dat u dringend verlegen zit om financiële middelen.

Het voorschot kan via een kort geding procedure worden gevraagd aan de rechter. Dit is een snelle en korte procedure waarin binnen enkele weken uitspraak zal worden gedaan.

Voorbeeld

Willem is alleenstaand en heeft twee kinderen, Anna en Bert. Willem overlijdt. Anna en Bert zijn de enig erfgenamen. 
Willem heeft in zijn testament Anna benoemd tot executeur. 
Zijn nalatenschap bestaat uit een woning van € 200.000,00 en een bankrekening van 
€ 100.000,00. Er is één schuldeiser, Y, met een vordering van € 50.000,00. De waarde van de erfenis bedraagt dus € 250.000,00. 
Bert verkeert in financiële problemen. Er is sprake van een achterstand in te betalen hypotheekrente van 6 maanden. De bank dreigt met executie van de woning van Bert waarin hij met zijn gezin woont. 
Bert verzoekt Anna, in zijn hoedanigheid van executeur, om een voorschot van € 20.000,00 te verlenen op de nalatenschap.
Anna weigert dit en vindt dat Bert maar moet wachten totdat de woning is verkocht. 
Bert kan de rechter vragen om een voorschot vast te stellen. Immers, zijn belang is groter dan het belang van zijn zus om te wachten totdat de woning is verkocht.

Veelgestelde vragen over voorschot op de verdeling

Eigenlijk kunt u geen voorschot krijgen op uw erfdeel. In bijzondere omstandigheden kan dit soms wel. Dit wanneer u bijvoorbeeld verkeert in een financiële noodsituatie en het geld heel goed kunt gebruiken. Wel moet dan vaststaan dat de nalatenschap in ieder geval ruimschoots voldoende is om alle schuldeisers te voldoen en ook de vorderingen van de andere erfgenamen kunnen worden betaald.

U kunt een voorschot op uw erfdeel krijgen via een kort geding waarin u de rechtbank vraagt om een voorschot vast te stellen.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.