Advocaten Zeist

Welke gevolgen heeft een scheiding voor mijn bedrijf?

Als u gaat scheiden en u heeft een eigen bedrijf, dan bent u onder omstandigheden verplicht om de waarde van het bedrijf met uw ex-partner te verdelen of te verrekenen. Of dit ook daadwerkelijk het geval is, hangt af van de wijze waarop u bent gehuwd.

Lees verder

Ik ben onterfd, heb ik dan recht op de legitieme portie?

Ja. Wanneer u onterfd bent, dan heeft u recht op de legitieme portie. In de meeste gevallen komt dit erop neer dat de legitieme portie de helft is van wat u normaalgesproken als erfgenaam zou krijgen.

Lees verder

Wat is de taak van de executeur?

De executeur heeft tot taak de bezittingen van de nalatenschap te beheren, vorderingen te innen en de schulden van de nalatenschap te voldoen. In het testament kunnen ook meer taken zijn omschreven.

Lees verder

Verkorting duur partneralimentatie, kan dat?

Ja. De duur van partneralimentatie kan worden verkort als u dat aan de rechter vraagt. Het is dus niet zo dat u altijd verplicht bent om 12 jaar partneralimentatie te betalen.

Lees verder

Ik heb een erfenis ontvangen, heeft mijn ex recht op een deel daarvan?

U mag de erfenis zelf houden als daarop een uitsluitingsclausule van toepassing is. Is dit niet het geval en bent u in gemeenschap van goederen gehuwd, dan dient u de erfenis wel te delen met uw ex. Indien u op huwelijksvoorwaarden bent gehuwd dan mag u de erfenis in beginsel wel zelf houden.

Lees verder

06-09-2016

Zijn advocatenkosten fiscaal aftrekbaar?

In onze praktijk krijgen wij vaak de vraag of de kosten van rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar zijn. Het antwoord is: ja en nee. Of advocatenkosten fiscaal aftrekbaar zijn hangt namelijk af van de soort werkzaamheden die de advocaa...

06-09-2016

De nieuwe ‘Wet bescherming erfgenamen tegen schulden’; wat betekent dat?

Iedereen kent die situaties wel: een familielid overlijdt en de woning moet snel worden leeggeruimd. Iedereen helpt en een aantal waardevolle zaken worden snel verdeeld. Op zich begrijpelijk. Hieraan kleven echter wel risico’s. ...

Informatiebijeenkomst

Echtscheiding?
Wat moet er geregeld worden?

Informatiebijeenkomst
Maandag 7 november 2016

van 19.30 tot 21.00

  • Hoe werkt een echtscheiding?
  • Hoe wordt kinder- en partneralimentatie vastgesteld?
  • Hoe moet de verdeling plaatsvinden?
  • Wat zijn de gevolgen van mijn huwelijksvoorwaarden?
  • Hoeveel kost een echtscheiding?
  • Is mediation iets voor mij?
  • Meer informatie

Erfrecht

Aanvaarden of verwerpen

Wanneer u erfgenaam bent, dan moet u een keuze te maken. Of u aanvaardt de nalatenschap; of u verwerpt de nalatenschap. Deze keuze is erg belangrijk, omdat hieraan veel juridische consequenties zijn verbonden.

Lees verder

Familierecht

Scheidingsspreekuur

Elke maandag van 17.00 tot 19.00

  • elke maandag van 17:00 tot 19:00
  • kosteloos en vrijblijvend
  • zonder afspraak
In een gesprek van een half uur wordt een eerste analyse gemaakt en worden mogelijke vervolgstappen besproken.

Mediation

Mediation, hoe werkt dat?

Wilt u scheiden en daarvoor samen afspraken maken met behulp van mediation? Of bent u verwikkeld in een moeizame procedure en zijn er kwesties waarin u samen niet tot overeenstemming komt? Dan is mediation mogelijk iets voor u.

Lees verder