Social media-clausule: leuke vondst, maar weinig praktisch

Contact Us

Social media-clausule: leuke vondst, maar weinig praktisch

Deze week was er in het nieuws veel aandacht voor de Social media-clausule na scheiding. Het RTL-nieuws wijdde er een heel item aan en ook in de Volkskrant werd hiervan melding gemaakt onder de kop ‘Social media-clausule tegen moddergooien na scheiding’. Waar het gaat het hier eigenlijk om?Voor of tijdens een huwelijk dan wel samenleving kunnen er afspraken gemaakt worden over de wijze waarop tijdens het huwelijk of de samenleving wordt geleefd.  In geval van een huwelijk kan dit door middel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Bij samenlevers kan dit via een samenlevingsovereenkomst.

Meestal hebben deze afspraken betrekking op financiële zaken, zoals wie wat betaalt en hoe omgegaan moet worden met de verdeling van het inkomen of vermogen. Echter, partijen kunnen ook andere afspraken maken. Bijvoorbeeld afspraken over hoe omgegaan moet worden met de inboedel als een van de partners komt te overlijden (verblijvingsbeding).

Het opnemen van een Social media-clausule is dan ook gewoon mogelijk. Een dergelijke clausule kan dan inhouden dat de partners na de scheiding elkaar niet zwart maken via bijvoorbeeld Facebook of Twitter. Enige meerwaarde heeft een dergelijk beding alleen als hierop ook een boete wordt gesteld bij overtreding.

Onmiskenbaar zullen er discussies gaan ontstaan over de vraag óf er wel sprake is van een overtreding en dus of er boetes verschuldigd zijn geraakt ja dan wel nee. Een en ander met uiteindelijk een mogelijke gang naar de rechtbank.

De Social media-clausule is wat ons betreft dan ook een leuke vondst, maar een aanwinst voor de praktijk lijkt het niet te zijn.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *