Niet-wijzigingsbeding: afspraak is afspraak!

Contact Us

Niet-wijzigingsbeding: afspraak is afspraak!

Nog in het oude jaar ontving ik de uitspraak in een procedure waarin ik mevrouw bijstond. Goed nieuws: de rechtbank had de verzoeken van meneer om verlaging van partneralimentatie afgewezen. In deze uitspraak heeft de rechtbank weer bevestigd dat u niet zomaar van een overeengekomen niet-wijzigingsbeding afkomt.

De situatie

Partijen zijn ex-echtelieden. In het kader van hun echtscheiding hadden zij onder meer met elkaar afgesproken dat meneer partneralimentatie aan mevrouw zou betalen. Zij hadden daarbij ook afgesproken dat deze partneralimentatie niet gewijzigd zou kunnen worden in de toekomst. Een niet-wijzigingsbeding dus.

Bijna tien jaar later verzoekt meneer de rechtbank om de partneralimentatie tóch te wijzigen en zelfs op nihil te stellen. Ter onderbouwing daarvan zegt meneer dat hij de partneralimentatie niet meer kan betalen omdat zijn bedrijf failliet is gegaan en hij onvoldoende inkomsten heeft. Ook zegt meneer dat mevrouw geen bijdrage meer nodig heeft.

Mevrouw wendt zich tot mij en samen werken wij aan een goed onderbouwd verweerschrift. De zaak ligt namelijk veel genuanceerder dan meneer doet voorkomen. Mevrouw kan helemaal niet zelf in haar eigen levensonderhoud voorzien en heeft door haar leeftijd weinig kansen op de arbeidsmarkt. Meneer daarentegen heeft ondanks het faillissement nog voldoende financiële middelen tot zijn beschikking. Zo heeft meneer onlangs nog een erfenis ontvangen en beschikt hij over vermogen.

Afspraak is afspraak

De rechtbank is het met mevrouw eens en wijst de verzoeken van meneer af. Volgens de rechtbank hebben partijen niet voor niets een niet-wijzigingsbeding afgesproken. Dit betekent dat de afgesproken partneralimentatie niet gewijzigd kan worden tenzij er sprake is van heel bijzondere omstandigheden. Hiervan was volgens de rechtbank geen sprake. Kortom, afspraak is afspraak.

Bezint eer ge begint

Deze uitspraak leert dat het erg belangrijk is om u goed voor te laten lichten over de gevolgen van een niet-wijzigingsbeding. Dit om nare verrassingen in de toekomst te voorkomen! Over de verstrekkende gevolgen van een niet-wijzigingsbeding hebben wij u eerder geïnformeerd in het artikel ‘Niet-wijzigingsbeding partneralimentatie: bezint eer ge begint!’.

Share this post?

mr. Corine Waanders

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *