Scheiden en fiscaal partnerschap

Contact Us

Scheiden en fiscaal partnerschap

Tijdens het huwelijk is er sprake van fiscaal partnerschap. Het grootste voordeel daarvan is dat alle hypotheekrente bij de meestverdienende partner in aftrek kan worden opgevoerd zodat dit tot een zo groot mogelijk belastingvoordeel leidt.

Dit fiscaal partnerschap eindigt op het moment dat een van de echtelieden zich bij het bevolkingsregisters (GBA) inschrijft op een ander adres én een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank wordt ingediend.

In het jaar dat het fiscaal partnerschap eindigt, kunnen partijen voor de verdere duur van dat jaar nog fiscaal partner blijven. Daarna niet meer.

Het einde van het fiscaal partnerschap heeft consequenties voor onder andere de hypotheekrenteaftrek. Als ieder van partijen voor de helft eigenaar is van de woning, kan eenieder nog slechts in aftrek opvoeren 50% van de hypotheekrente. Ook al betaalt hij/zij voor 100%.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *