Gratis scheiden bestaat niet

Goedkoop is duurkoop.

Iedereen weet eigenlijk wel zo’n beetje wat dit betekent. U betaalt ergens weinig voor, maar wordt naderhand geconfronteerd met slechte kwaliteit en er dient al snel iets gerepareerd of vervangen te worden.

Voor de kosten van een echtscheiding is dit niet anders. Dagelijks worden wij in onze familierechtpraktijk geconfronteerd met cliënten die gescheiden zijn via internet dan wel met behulp van andere goedkope adviseurs. Zij worden dan achteraf geconfronteerd met het feit dat zaken niet goed geregeld zijn. Denk bijvoorbeeld aan niet goed geregelde verdelingen, een onjuist berekende alimentatie of vergeten fiscale gevolgen.

Scheiden gaat vaak gepaard met een emoties. Juist daarom is deskundig advies op dat moment geboden. Laat u zich daarbij niet leiden door uitsluitend de kosten van juridische bijstand. Bedenk dat het later corrigeren van gemaakte fouten, voor zover dit nog mogelijk is, altijd hogere kosten met zich meebrengt.

Het Rond Advocaten is lid van de vereniging voor Familierecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS) en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Wij zijn bereid om u voorafgaand aan uw echtscheiding in een kennismakingsgesprek te informeren over het verloop van het traject en de daaraan verbonden kosten. Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *