Echtscheiding: het is weer het seizoen?!

Volgens onderzoekers van de University of Washington is er voor alles een seizoen, ook voor echtscheidingen.

Gedurende 14 jaren (2001-2015) is onderzoek gedaan naar het aantal ingediende echtscheidingsverzoeken in de staat Washington. Hieruit blijkt dat de meeste echtscheidingsverzoeken worden ingediend in maart en augustus, te weten ná de winter- en zomervakantie.

Volgens de onderzoekers zou de reden hiervan kunnen zijn gelegen in het feit dat echtelieden de vakantieperiode als een nieuwe start zien en aangrijpen om hun huwelijk te redden. De hoge verwachtingen die zij daarbij hebben worden in veel gevallen niet waargemaakt waardoor zij na de vakantie alsnog overgaan tot indiening van een echtscheidingsverzoek.

Ook zou een reden gevonden kunnen worden in het feit dat echtelieden tijd nodig hebben om zaken te regelen, zoals het zoeken van een echtscheidingsadvocaat of het op orde brengen van de financien. ‘Filing for divorce, whether you do it by mail or appear in court, is a big step’, aldus de onderzoekers.

Het onderzoek wordt uitgebreid naar andere staten in Amerika met een wisselende bevolkingssamenstelling. Meer lezen? Zie http://www.washington.edu/news/2016/08/21/is-divorce-seasonal-uw-research-shows-biannual-spike-in-divorce-filings/.

Op 9 september 2016 vindt de Dag van de Scheiding plaats. U kunt de gehele dag van 9.00 tot 19.00 uur vrijblijvend binnenlopen voor vragen over echtscheiding en alles dat daarmee samenhangt.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *