Zijn advocatenkosten fiscaal aftrekbaar?

In onze praktijk krijgen wij vaak de vraag of de kosten van rechtsbijstand fiscaal aftrekbaar zijn. Het antwoord is: ja en nee. Of advocatenkosten fiscaal aftrekbaar zijn hangt namelijk af van de soort werkzaamheden die de advocaat verricht.

De kosten die gemoeid zijn met uitsluitend het onderwerp partneralimentatie zijn alleen fiscaal aftrekbaar voor degene die uiteindelijk de alimentatie ontvangt. De kosten die de alimentatiebetaler maakt in verband met de vaststelling van de partneralimentatie of de beëindiging daarvan, zijn – vreemd genoeg – niet aftrekbaar. Eigenlijk is dit een fout in de belastingwetgeving, maar we moeten het ermee doen.

In een echtscheidingsprocedure betreffen de werkzaamheden van een advocaat diverse onderwerpen. Bijvoorbeeld: de echtscheidingsprocedure zelf, de verdeling of verrekening van het vermogen, de verevening van pensioenen, etc. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn voor beide partijen niet fiscaal aftrekbaar.

Conclusie: degene die advocatenkosten maakt voor het verkrijgen of behouden van partneralimentatie kan die in aftrek opvoeren bij zijn belastingaangifte. Degene die advocatenkosten maakt om deze niet te hoeven betalen, kan de advocatenkosten niet aftrekken.

Wanneer uw advocaat verschillende werkzaamheden voor u verricht in het kader van uw echtscheiding, waaronder ook ter verkrijging van partneralimentatie, is het dus zinvol om hem/haar te vragen om de verrichte werkzaamheden zodanig te specificeren.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *