Nieuwe wet: Wet beperking gemeenschap van goederen

Op 1 januari 2018 treedt de nieuwe Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking. Daarmee wordt ons huwelijksvermogensrecht drastisch gewijzigd. Wat gaat er veranderen en nog belangrijker: wat betekent dit voor u? Tijd om even in de nieuwe wet te duiken!

Nu: wettelijke gemeenschap van goederen

Nu is het nog zo dat als u gaat trouwen en niets regelt, al uw bezittingen en schulden vallen in een volledige gemeenschap van goederen die u met uw echtgenoot gaat vormen. Dit geldt zowel voor alle bezittingen en schulden die u al had voordat u ging trouwen en voor hetgeen u tijdens het huwelijk aan bezittingen en schulden verkrijgt. Er gelden nu wel enkele wettelijke uitzonderingen, bijvoorbeeld als u een erfenis of schenking krijgt. Echter, dit is alleen zo wanneer de erflater of de schenker dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft vastgelegd (uitsluitingsclausule).

Straks: beperkte gemeenschap van goederen

Wanneer u op of na 1 januari 2018 gaat trouwen en niets regelt, dan geldt tussen u beiden een beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bezittingen en schulden die u heeft op het moment van het huwelijk, uitsluitend van u dan wel van uw echtgenoot blijven. Deze bezittingen en schulden behoeven dan in geval van echtscheiding niet te worden verdeeld.

Bezittingen en schulden die u tijdens het huwelijk verkrijgt, dienen nog wel te worden verdeeld bij een latere echtscheiding.

Voor ondernemers gaan bijzondere regels gelden. Wanneer er tijdens huwelijk vermogen wordt opgebouwd binnen de onderneming, dient (een deel van) dit vermogen onder omstandigheden bij echtscheiding verrekend te worden.

Ook gaat gelden dat dat wanneer u tijdens het huwelijk een erfenis of schenking krijgt, deze automatisch buiten de beperkte gemeenschap blijft. Daarvoor is in de toekomst dus niet langer nodig dat de erflater of de schenker dit schriftelijk uitsluit.

Inwerkingtreding nieuwe wet

De nieuwe wet treedt op 1 januari 2018 in werking.

Wat betekent dit voor u?

Voor mensen die al gehuwd zijn of die voor 1 januari 2018 gaan trouwen, heeft de nieuwe wet nauwelijks gevolgen. Kort gezegd blijft voor die personen de wettelijke gemeenschap van goederen bestaan en geldt het uitgangpunt dat bij echtscheiding alles verdeeld moet worden.

Wanneer u ná 1 januari 2018 trouwt en geen huwelijksvoorwaarden opstelt, dan is de nieuwe wet op u van toepassing. Het is verstandig om u voor het huwelijk te laten informeren over de concrete gevolgen hiervan voor u zodat u een goede keuze kunt maken om huwelijksvoorwaarden op te stellen ja dan wel nee.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *