Wetsvoorstel partneralimentatie opnieuw aangepast!

Partneralimentatie betalen domineert het nieuws van vandaag – maandag 11 juni 2018 – volop. Wij kregen dan ook de hele dag veel vragen per telefoon, chat en e-mail hierover. Wat verandert er nu precies en per wanneer? En nog belangrijker, wat betekent dit voor u? Tijd om er even in te duiken!

Géén nieuwe wet of wetgeving

Veel mensen denken na het nieuws gelezen te hebben dat er sprake is van een nieuwe wet of wetgeving. Dit is niet zo!

Wat is er dan wel gebeurd?

Het enige dat vandaag bekend is geworden, is dat de tekst van het wetsvoorstel dat drie jaar geleden al is ingediend, de “Wet Herziening Partneralimentatie” genaamd, is aangepast. Niks meer en niks minder. Er is dus geen sprake van een nieuwe wet of nieuwe wetgeving. U kunt hier dan ook geen beroep op doen of rechten aan ontlenen.

Wat staat er in het wetsvoorstel?

Belangrijk is dat het eerdere wetsvoorstel is vereenvoudigd. In de kern komt het op het volgende neer:

De maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, wordt verlaagd van twaalf naar vijf jaar.

Hierop zijn twee uitzonderingen:

1) Bij langdurige huwelijken, waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd, kan de partneralimentatie maximaal 10 jaar duren (tot het bereiken van de AOW-leeftijd).
2) Voor echtgenoten met zorg voor jonge kinderen blijft de maximale duur van partneralimentatie twaalf jaar.

Hoe gaat het verder?

Het wetsvoorstel wordt in de Tweede Kamer besproken en moet met een meerderheid van stemmen worden aangenomen (75 + 1). Wanneer een meerderheid in de Tweede Kamer wordt bereikt, dient het wetsvoorstel ook nog door de Eerste Kamer aangenomen worden. Pas daarna wordt het wetsvoorstel een echte ‘wet’ en kunt u daar een beroep op doen of rechten aan ontlenen.

Hoe groot is de kans dat het wetsvoorstel wordt aangenomen?

De kans dat het wetsvoorstel wordt aangenomen is moeilijk in te schatten. Gelet op de samenstelling van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer zal met name de steun van het CDA (19 zetels) belangrijk zijn. Tot nu toe heeft het CDA een erg kritische houding aangenomen ten aanzien van het eerdere wetsvoorstel. Of het CDA het huidige wetsvoorstel zal steunen, moet dan ook nog maar blijken.

Hoe lang gaat dat duren?

Het is moeilijk in te schatten hoe lang het gaat duren. Gelet op de lange aanlooptijd, zal het zeker nog een jaar duren voordat het wetsvoorstel door beide Kamers zal zijn behandeld.

Wat betekent dat voor mij op dit moment?

Op dit moment verandert er voor u helemaal niets. Wanneer u al gescheiden bent, dan verandert er voor u niets. Wanneer u binnenkort gaat scheiden, dan verandert er voor u ook niets.

Wat betekent dat voor mij als het wetsvoorstel wordt aangenomen?

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen en dus ‘wet’ wordt, dan treedt er alleen een verandering op voor echtgenoten die op dit moment nog getrouwd zijn en ná de nieuwe wet gaan scheiden. Wanneer u al gescheiden bent, dan verandert er voor u dus niets. Bestaande afspraken blijven onverkort van kracht.

Volg het wetsvoorstel!

U kunt de behandeling van het wetsvoorstel volgen op https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_initiatiefvoorstel_van. Ook zullen wij u via onze website op de hoogte houden van de voor u van belang zijnde wijzigingen.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *