Wie draagt de rekening-courantschuld bij echtscheiding?

Contact Us

Wie draagt de rekening-courantschuld bij echtscheiding?

De rekening-courantverhouding van de dga met zijn BV is in een echtscheiding vaak voer voor discussie. Want, voor wiens rekening komt de rekening-courantschuld?

Uitgangspunt: dga is verantwoordelijk

Uitgangspunt is dat de rekening-courantschuld voor rekening van de dga komt. De dga sluit namelijk de onderliggende rekening-courantovereenkomst met zijn BV. In deze rekening-courantovereenkomst zijn afspraken opgenomen over onder meer de verschuldigde rente en eventuele zekerheden.

Rekening-courantschuld = uitstel belastingen

In de praktijk wordt de rekening-courantverhouding van de dga vaak gebruikt als verkapte salarisbetaling. In plaats van het uitkeren van salaris, wordt gekozen voor opnames in rekening-courant. Het grote voordeel hiervan is dat er op dat moment geen belasting betaald hoeft te worden over de opnames, maar alleen rente. De verschuldigde betaling wordt daarmee uitgesteld, hetgeen financieel aantrekkelijk kan zijn.

Oplopen rekening-courantschuld

De praktijk leert dat de rekening-courantverhouding ook vaak gebruikt wordt om hoge privékosten te voldoen. In feite wordt dan netto uitgegeven wat in feite bruto wordt verdiend. Dit alles hoeft geen probleem te zijn als de rekening-courantschuld niet teveel oploopt en de dga in staat is om zijn toekomstige belastingverplichtingen na te komen.

Echtscheiding, een probleem?

In geval van een echtscheiding kan er wel een probleem ontstaan. Immers, in de meeste gevallen dient dan een financiële afrekening te gaan plaatsvinden. Het vermogen moet worden verdeeld of verrekend en alimentatieverplichtingen moeten worden vastgesteld. Wat doe je dan met de rekeningcourant-schuld?

Algehele gemeenschap van goederen

In geval partijen in algehele gemeenschap van goederen zijn gehuwd, is het allemaal niet zo ingewikkeld. De rekening-courantschuld valt dan in de huwelijksgoederen-gemeenschap en komt voor rekening van beide partijen bij helfte.

Huwelijksvoorwaarden

In geval partijen op huwelijksvoorwaarden zijn gehuwd, wordt het al een stuk lastiger. Wanneer er geen sprake is van enige vermogensdeling, komt de rekening-courantschuld in beginsel voor rekening van de dga. De dga kan hieraan ontkomen door te stellen en aannemelijk te maken dat de rekening-courantschuld is ontstaan door betaling van de kosten van de huishouding.

Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden d.d. 15 mei 2018

In een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2018:1704) was de rekening-courantschuld het onderwerp van discussie. займ 1000 рублей срочно на карту без отказа и проверок без паспорта

In die zaak waren partijen op huwelijksvoorwaarden gehuwd en verzocht de dga de rechtbank te bepalen dat zijn echtgenote gehouden is om voor de helft te dragen in de rekening-courantschuld aan zijn BV.

De rechtbank wees het verzoek van de dga in eerste instantie af, maar werd daarvoor later door het Gerechtshof op de vingers getikt.

Nu in deze zaak vaststond dat de rekening-courantschuld was ontstaan door betaling van kosten van de huishouding, diende de vrouw op grond van artikel 3 van de huwelijksvoorwaarden van partijen daarin ook bij te dragen en wel voor de helft. Dat de hoge rekening-courantschuld was ontstaan doordat de dga er een riante levensstijl op nahield, zoals de vrouw ongemotiveerd had gesteld, deed niet terzake. Voor de draagplicht voor de kosten van de huishouding is namelijk niet van belang wie daarvan heeft geprofiteerd.

Wat moet de dga nu doen?

Het is belangrijk dat de dga zich realiseert dat de rekening-courantschuld in beginsel voor zijn rekening komt. Wanneer de rekening-courantverhouding wordt gebruikt voor betaling van kosten van de huishouding, dan is het belangrijk om stil te staan bij de inhoud van de huwelijksvoorwaarden. Vervolgens is het belangrijk dat de opnames in rekening-courant en het verloop van de rekening-courantschuld goed worden bijgehouden en worden gespecificeerd. Dit om discussie achteraf hierover te voorkomen.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *