Wet herziening partneralimentatie – hoe zit het nu?

Op 11 december 2018 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel “Wet herziening partneralimentatie” aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer ter beoordeling en stemming. Wat verandert er nu precies en per wanneer? En nog belangrijker, wat betekent dit voor u? Tijd om er even in te duiken!

Géén nieuwe wet of wetgeving

Veel mensen denken na het nieuws gelezen te hebben dat er sprake is van een nieuwe wet of wetgeving. Dit is niet zo! Het betreft nog “slechts” een wetsvoorstel. Kortom, een voorstel om de wet te veranderen. Er is dus geen sprake van een nieuwe wet of nieuwe wetgeving. U kunt hier dan ook geen beroep op doen of rechten aan ontlenen.

Wat staat er in het wetsvoorstel?

In de kern komt het wetsvoorstel op het volgende neer:

Hoofdregel:

De maximale termijn waarover partneralimentatie verschuldigd is, is gelijk aan de helft van de duur van het huwelijk tot een maximum van 5 jaar.

Voorbeeld 1:
Wanneer u 20 jaar bent gehuwd, bestaat maximaal recht op betaling van partneralimentatie gedurende 5 jaar.

Voorbeeld 2:
Wanneer u 6 jaar bent gehuwd, bestaat maximaal recht op betaling van partneralimentatie gedurende 3 jaar.

Uitzondering 1:

Wanneer u gaat scheiden en de kinderen zijn jonger dan 12 jaar, dan eindigt de partneralimentatieverplichting niet eerder dan dat het jongste kind de 12-jarige leeftijd bereikt.

Voorbeeld:
U bent 6 jaar gehuwd en heeft twee kinderen van 8 en 6 jaar, dan eindigt de partneralimentatieverplichting op het moment dat het jongste kind 12 jaar wordt. De totale alimentatieduur is dan 6 jaar (en niet 3 jaar volgens de hoofdregel).

Uitzondering 2:
Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren jonger is dan de toepasselijke AOW-leeftijd (nu: 57 jaar of ouder), geldt de verplichting tot betaling van partneralimentatie totdat de alimentatiegerechtigde de AOW-leeftijd bereikt.

Voorbeeld:
Wanneer u 20 jaar gehuwd bent en de alimentatiegerechtigde is 58 jaar oud, dan eindigt de partneralimentatieverplichting op het moment dat de alimentatiegerechtigde 67 jaar is. De totale alimentatieduur is dan 9 jaar (en niet 5 jaar volgens de hoofdregel).

Uitzondering 3:
Wanneer het huwelijk op het moment van indiening van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank minimaal 15 jaar of langer heeft geduurd én de alimentatiegerechtigde 50 jaar of ouder is op het moment van inwerkingtreding van de wet, duurt de partneralimentatie maximaal 10 jaar.

Voorbeeld:
Wanneer u 20 jaar gehuwd bent en de alimentatiegerechtigde is 51 jaar oud, dan eindigt de partneralimentatieverplichting na 10 jaar (en niet na 5 jaar volgens de hoofdregel).

Hoe gaat het verder?

Het wetsvoorstel wordt in de Eerste Kamer besproken en moet met een meerderheid van stemmen worden aangenomen. Pas daarna wordt het wetsvoorstel een echte ‘wet’ en kunt u daar een beroep op doen of rechten aan ontlenen.

Hoe lang gaat dat duren?

Het is moeilijk in te schatten hoe lang het gaat duren. In de laatste wijziging van het wetsvoorstel – op 11 december 2018 – wordt gesproken over een streefdatum voor inwerkingtreding, te weten 1 januari 2020. Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren, is echter nog maar de vraag.

Wat betekent dat voor mij op dit moment?

Op dit moment verandert er voor u helemaal niets. Wanneer u al gescheiden bent, dan verandert er voor u niets. Wanneer u binnenkort gaat scheiden, dan verandert er voor u ook niets.

Wat betekent dat voor mij als het wetsvoorstel wordt aangenomen?

Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen en dus ‘wet’ wordt, dan treedt er alleen een verandering op voor echtgenoten die op dit moment nog getrouwd zijn en ná de nieuwe wet gaan scheiden. Bepalend is het moment van indiening van het verzoekschrift tot echtscheiding. Uitsluitend in geval het echtscheidingsverzoek is ingediend ná inwerkingtreding van de nieuwe wet, geldt de nieuwe wet. In geval het echtscheidingsverzoek daarvóór is ingediend, dan geldt de huidige – en dan oude – wet. Wanneer u al gescheiden bent, dan verandert er voor u niets. Bestaande afspraken blijven onverkort van kracht.

Volg het wetsvoorstel!

U kunt de behandeling van het wetsvoorstel volgen op https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_initiatiefvoorstel_van. Ook zullen wij u via onze website op de hoogte houden van de voor u van belang zijnde wijzigingen.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *