Wettelijke indexering 2022: 1,9%

Contact Us

Wettelijke indexering 2022: 1,9%

Wanneer u alimentatie betaalt, moet u vanaf 1 januari 2022 meer gaan betalen. Vanaf dan wordt het bedrag dat u moet betalen met 1,9% verhoogd. U bent verplicht om dit hogere bedrag aan uw ex-partner te voldoen. Het gaat namelijk om een wettelijke indexering.

Wanneer u alimentatie ontvangt betekent dit dat u vanaf 1 januari 2022 een hoger bedrag aan alimentatie dient te ontvangen. Het bedrag dat u normaal ontvangt wordt dan met 1,9% verhoogd.

Wat houdt de wettelijke indexering in?

Alle alimentatiebedragen dienen op grond van de wet ieder jaar te worden geïndexeerd. Dit geldt dus voor zowel de bedragen van de kinderalimentatie als voor de bedragen van de partneralimentatie. Daarnaast geldt dit zowel voor de alimentatie die u in onderling overleg heeft vastgelegd als voor de alimentatie die door de rechtbank is bepaald. Het indexeringspercentage wordt ieder jaar vastgelegd door het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De indexering vindt plaats om ervoor te zorgen dat de koopkracht van alimentatiegerechtigden op peil blijft. Daarom volgt het Ministerie bij de jaarlijkse vaststelling de ontwikkeling van het loonpeil. De verhoging van de alimentatie geldt automatisch.

Kan er worden afgeweken van deze wettelijke indexering?

Ja, dat kan. Van de wettelijke indexering kan uitsluitend worden afgeweken als de alimentatieplichtige en de alimentatiegerechtigde dit samen schriftelijk zijn overeengekomen in bijvoorbeeld het convenant of het ouderschapsplan.

Betaling blijft uit, wat nu?

U kunt het LBIO inschakelen wanneer uw ex-partner weigert om deze verhoging te betalen. Deze overheidsinstantie houdt zich bezig met de inning van alimentaties. U dient het LBIO in te schakelen binnen 6 maanden na ontstaan van de achterstand. Wanneer u het LBIO niet binnen 6 maanden inschakelt, kan zij niet de volledige achterstand voor u innen. U dient voor het restant een deurwaarder in te schakelen.

Let op: verjaring!

Het recht op inning van achterstallige alimentatie verjaart na vijf jaar. Als u binnen deze vijf jaar geen actie onderneemt kan ook de deurwaarder niets meer voor u doen. Wanneer u echter kunt bewijzen dat u uw ex-partner binnen deze vijf jaar heeft aangemaand, wordt het verjaringstermijn hiermee gestuit.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *