Vergoedingsrechten bij echtscheiding

Contact Us

Vergoedingsrechten bij echtscheiding

In onze praktijk krijgen wij regelmatig de vraag hoe het zit met vergoedingsrechten bij echtscheiding. Dit is een lastig onderwerp waar veel mensen mee te maken krijgen als zij gaan scheiden.

Een voorbeeld

Neem het geval dat partijen in 2016 in algehele gemeenschap van goederen zijn getrouwd en samen een huis hebben gekocht voor een bedrag van € 500.000,-. Voor de aankoop van het huis hebben partijen een aflossingsvrijehypotheeklening afgesloten van € 400.000,-. Het tekort van € 100.000,- werd door de man betaald met een schenking van zijn ouders (“jubelton”), waarop een uitsluitingsclausule van toepassing is. Na 6 jaar gaan partijen scheiden en wordt het huis verkocht voor € 700.000,-. Wie krijgt nu wat?

Aflossing hypotheeklening

Eerst moet de hypotheeklening van € 400.000,- worden afgelost. Daarna resteert een overwaarde van € 700.000,- – € 400.000,- = € 300.000,-.

Vergoedingsrecht

Vervolgens dient de man zijn investering van oorspronkelijk € 100.000,- te ontvangen. Dit noemen wij een “vergoedingsrecht”.

Beleggingsleer

Omdat de investering is gedaan ná 2012, heeft de man niet alleen recht op zijn nominale investering, maar conform de beleggingsleer op een hoger bedrag. De hoogte van het vergoedingsrecht wordt mede bepaald aan de hand van de waardestijging van de woning. De rekensom luidt dan als volgt: (€ 100.000,- / € 500.000,-) x € 700.000,- = € 140.000,-. De man heeft dus recht op een vergoedingsrecht ten bedrage van € 140.000,-.

Verdeling van het restant

Nadat de man dit bedrag heeft ontvangen, resteert nog te verdelen een bedrag van € 300.000,- – € 140.000,- = € 160.000,-. Ieder van partijen heeft recht op de helft daarvan.

Ieder ontvangt dan

Per saldo ontvangt de man dan € 80.000,- + € 140.000,- = € 220.000,-. De vrouw ontvangt € 80.000,-.

Share this post?

Het Rond Advocaten

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *