Kinderen en einde samenleving

Kinderen en einde samenleving

Heeft u minderjarige kinderen met de partner met wie u samenleeft, dan moet u bij beëindiging van de samenleving goede afspraken maken met elkaar over
de kinderen.

Erkenning?
Samenlevende ouders zijn – in tegenstelling tot gehuwde ouders –  niet automatisch allebei ook in juridische zin ouder van het kind dat zij hebben. De moeder is dat wel, maar de vader niet. De vader moet het kind erkennen om ‘juridisch ouder’ te worden.

Wanneer bij beëindiging van de samenleving blijkt dat u uw kind niet heeft erkend en uw ex-partner daaraan niet wil meewerken, dan kunt u de rechtbank vragen om vervangende toestemming tot erkennen te verlenen. U moet daarvoor een verzoekschrift bij de rechtbank indienen. U kunt dit niet zelf doen, maar dient daarvoor een advocaat in te schakelen. De rechtbank zal het verzoek altijd toewijzen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.

Gezamenlijk gezag?

In tegenstelling tot gehuwde ouders, zijn samenlevende ouders niet automatisch allebei belast met het ouderlijk gezag. Samenlevende ouders zijn alleen gezamenlijk belast met het ouderlijk gezag als zij daarvan aantekening hebben laten maken in het Gezagsregister.

Wanneer bij beëindiging van de samenleving blijkt dat u niet belast bent met het ouderlijk gezag over de kinderen en uw ex-partner daaraan niet wil meewerken, dan kunt u dit alsnog realiseren door bij de rechtbank een verzoekschrift in te dienen. U kunt dit niet zelf doen en dient daarvoor een advocaat in te schakelen. De rechtbank zal het verzoek altijd toewijzen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden. Met andere woorden: gezamenlijk gezag is het uitgangspunt, eenhoofdig gezag de uitzondering.

Gezamenlijk gezag = ouderschapsplan
Wanneer u beiden belast bent met het ouderlijk gezag over de kinderen, dan moet u bij beëindiging van de samenleving – net zoals gehuwden bij een echtscheiding – een ouderschapsplan opstellen. Dit is wettelijk verplicht. Veel mensen weten dit niet waardoor een ouderschapsplan vaak vergeten wordt. Lees meer hierover op onze website onder “Kinderen-Ouderschapsplan“.

Veelgestelde vragen over kinderen en einde samenleving

In een ouderschapsplan staan afspraken over de verzorging en opvoeding van uw kind. Meer informatie over een ouderschapsplan en een voorbeeldmodel ouderschapsplan downloaden.

Een ouderschapsplan is wettelijk verplicht voor gehuwde en geregistreerde ouders. Ook samenlevende ouders die gezamenlijk gezag uitoefenen over hun kinderen moeten een ouderschapsplan maken bij beëindiging van hun samenleving.

Ja, dat is zelfs het uitgangspunt. Heeft u vragen of komt u er samen niet uit, dan kunt u de hulp van een advocaat of een mediator inroepen.

Als u zonder succes alles heeft geprobeerd om hem/haar ertoe te bewegen samen een ouderschapsplan op te stellen, dan kunt u uiteindelijk de rechtbank vragen om een beslissing te nemen.

Ja, u kunt het ouderschapsplan op ieder gewenst moment aanpassen. Kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties en inzichten die u heeft kunnen veranderen. U moet wel samen overeenstemming bereiken over een aanpassing. Lukt dat niet, dan moet u de rechter vragen zich erover uit te spreken.

Beëindigt u het samenleven en bent u beiden belast met het ouderlijk gezag over de kinderen, dan bent u wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen.

In dat geval heeft alleen de moeder van rechtswege het ouderlijk gezag. De vader niet. Wilt u als de vader ook ouderlijk gezag, dan moet u samen met de moeder bij de rechtbank een verzoek indienen voor aantekening van het gezamenlijk gezag in het gezagsregister. Hiervoor heeft u geen advocaat nodig. Als de moeder niet instemt, dan kunt u als vader eenzijdig de rechtbank verzoeken om ook ouderlijk gezag te krijgen. Hiervoor heeft u wel een advocaat nodig.

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze experts staan 7 dagen in de week voor U klaar.