Erfrechtelijk bewindvoerder

Erfrechtelijk bewindvoerder.

De erflater kan in zijn testament een erfrechtelijke bewindvoerder aanwijzen. Er zijn verschillende soorten van bewind.

Erfrechtelijk bewindvoerder

Beschermingsbewind
De erflater kan het nodig vinden om een erfgenaam tegen zichzelf te beschermen. Hiervoor kunnen verschillende reden zijn, bijvoorbeeld wanneer hij van mening is dat een erfgenaam nog niet de volle verantwoordelijkheid kan dragen over zijn deel van de nalatenschap. De betreffende erfgenaam is bijvoorbeeld minderjarig, verslaafd of kan niet goed met geld omgaan. Hij benoemt dan een bewindvoerder.

Wanneer de erflater vindt dat de erfgenamen tegen elkaar beschermd moeten worden, dan kan hij ook een erfrechtelijke bewindvoerder aanwijzen. Bijvoorbeeld om ruzie tussen de erfgenamen te voorkomen.

Ten slotte kan de erflater ook een erfrechtelijke bewindvoerder aanwijzen om bepaalde goederen van de nalatenschap voor de erfgenamen te beheren, bijvoorbeeld een kunstcollectie, een landgoed of een effectenportefeuille.

Afwikkelingsbewind
De erflater kan ook een erfrechtelijke bewindvoerder aanwijzen in zijn testament die de nalatenschap moet afwikkelen en soms zelfs ook moet verdelen. Dit wordt ook wel ‘afwikkelingsbewind’ genoemd.

Erflater mag kiezen

De erflater mag zelf kiezen of hij een erfrechtelijke bewindvoerder benoemt. Meestal is de erfrechtelijke bewindvoerder een persoon waarin de erflater veel vertrouwen heeft, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Ook een familielid of goede vriend kan erfrechtelijke bewindvoerder zijn. De erflater kan echter ook een professional als erfrechtelijke bewindvoerder aanwijzen, zoals een advocaat of notaris.

Benoeming door de rechter
Wanneer in een testament geen erfrechtelijke bewindvoerder is aangewezen, dan kan de rechter dit op verzoek van een belanghebbende of van de executeur alsnog doen.

Benoeming weigeren
Wanneer u tot erfrechtelijke bewindvoerder bent benoemd, dan kunt u dat alsnog weigeren. U wordt pas erfrechtelijke bewindvoerder als u deze taak aanvaardt.

NB: Wij behandelen geen bewindvoeringszaken in het kader van de WSNP.

Veelgestelde vragen over erfrechtelijk bewindvoerder

De erflater kan in zijn testament een bewindvoerder benoemen. Ook kan de rechtbank een bewindvoerder benoemen.

Er kunnen verschillende redenen zijn om een bewindvoerder te benoemen, bijvoorbeeld als de erflater vindt dat de erfgenamen moeten worden beschermd tegen zichzelf of tegen elkaar. Ook kan de erflater een afwikkelingsbewindvoerder benoemen die belast is met de afwikkeling en verdeling van de nalatenschap.

In feite kan iedereen als bewindvoerder worden benoemd. Zo kunnen familieleden, vrienden, maar ook professionals als bewindvoerder worden benoemd. Wel moet de aangewezen bewindvoerder handelingsbekwaam zijn. Dit betekent dat hij meerderjarig moet zijn en er geen sprake is van ondercuratelestelling.

De bewindvoerder kan de benoeming weigeren als hij dat wil. Er zal dan waarschijnlijk een andere bewindvoerder worden benoemd.

Informatiebijeenkomst
Echtscheiding en de gevolgen daarvan 

✅ Maandag 11 november 2019 vanaf 19.30 uur (inloop vanaf 19.15 uur)
✅ Interactief
✅ Voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend

Kennismaken 
Vragen? Kom langs!

✅ Dezelfde week nog
✅ Ook ‘s avonds
✅ Eerste halfuur kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

Online spreekuur
Stel direct uw vraag

✅ Elke dag van 9.00u tot 20.00u
✅ Via webchat.
✅ Kosteloos
✅ Vrijblijvend
✅ Direct advies

chatbox

advca

logo keurmerk specialisatievereniging

vfaslogo

2mfn_register_logo

Up-to-date blijven is een must. Wij zijn daarom aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Familie- en Erfrecht Advocaten Scheidingsmediators (vFAS)
en de Mediatorsfederatie Nederland (MfN).

Neem gerust contact op

Onze advocaten staan 7 dagen in de week voor U klaar.